community beyond company sustainability

Wspólnota

Współpraca ze wszystkimi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Beyond company
Beyond company

Tylko wspólne działania realizowane wraz ze wszystkimi interesariuszami pozwolą na osiągnięcie bardziej zrównoważonej przyszłości. Firma WICONA wie, jak istotna jest współpraca z klientami, konkurentami, dostawcami, partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi, władzami i lokalnymi społecznościami. Nasze podejście do dialogu z interesariuszami uwzględnia wytyczne OECD w zakresie należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze relacje ze wszystkimi naszymi interesariuszami były etyczne i transparentne. Staramy się demonstrować naszą uczciwość na każdym polu działalności poprzez: różnorodność i otwartość, dialog z lokalnymi społecznościami, dialog ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami instytucjonalnymi. Na przykład współpracujemy z dostawcami, którzy wyznają te same wartości, którzy również chcą realizować politykę zrównoważonego rozwoju poprzez transparentność i przestrzeganie naszego kodeksu postępowania. Nieustannie wdrażamy nowe sposoby wyboru dostawców na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju, aby zagwarantować, że działają w sposób zrównoważony zgodnie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi przepisami. Ponadto współpracujemy z naszymi sieciami klientów w celu stworzenia wzoru najlepszych praktyk i w dłuższej perspektywie stymulowania bardziej zrównoważonego rynku.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej firmy Hydro ↗.

NIE TYLKO FIRMA

Z myślą o odpowiedzialności społecznej staramy się stymulować pozytywne zmiany w społecznościach, których jesteśmy częścią. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu aluminium? Wypełnij formularz, klikając poniższy odnośnik, aby wysłać swoje zapytanie. Ekspert firmy WICONA wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kontakt