human rights beyond company sustainability

Prawa człowieka

Osiąganie ambitnych celów poprzez partnerstwo z ludźmi i społecznościami.

Beyond company
Beyond company

Nasze ambicje możemy osiągnąć jedynie poprzez partnerstwo z ludźmi i społecznościami. Poprzez transparentny dialog i współpracę możemy czynić pozytywną różnicę — budować zaufanie poprzez wspieranie zmian społecznych. Zobowiązaliśmy się wspierać wysokiej jakości edukację i budowanie potencjału dla 500 000 osób w naszych społecznościach oraz dla naszych partnerów biznesowych od 2018 do końca 2030 roku.

Z myślą o odpowiedzialności społecznej staramy się stymulować pozytywne zmiany w społecznościach, których jesteśmy częścią. Chcemy przyczyniać się do rozwoju lokalnych społeczności, ponieważ jest to właściwa droga oraz dlatego że jako firma możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy społeczności wokół nas również go odnoszą. Dla nas oznacza to kładzenie nacisku na wsparcie wysokiej jakości edukacji, promowanie godnych warunków pracy i wzrostu gospodarczego, wzmacnianie lokalnych społeczności i instytucji poprzez budowanie potencjału. Nasze zaangażowanie na rzecz uznawanych na skalę międzynarodową praw człowieka stanowi platformę dla naszego podejścia i inicjatyw. Podstawowe prawa i wolności przysługują wszystkim ludziom. Daje to nam solidne podstawy do oceny ryzyka i możliwości — zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach.

 

goal-human-right-3.png

Promowanie zrównoważonego rozwoju zakłada maksymalne wykorzystanie pozytywnych możliwości, lecz również minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, ludzi oraz prawa człowieka. Potępiamy współczesne niewolnictwo, pracę przymusową oraz pracę dzieci, a szanujemy wolność zrzeszania się oraz negocjacje zbiorowe, czynnie sprzeciwiamy się dyskryminacji i nękaniu oraz zapewniamy godne warunki pracy, prawo do prywatności, a także bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszystkie te zasady są wdrażane z myślą o naszych pracownikach, dostawcach i społecznościach.

NIE TYLKO FIRMA

Z myślą o odpowiedzialności społecznej staramy się stymulować pozytywne zmiany w społecznościach, których jesteśmy częścią.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu aluminium? Wypełnij formularz, klikając poniższy odnośnik, aby wysłać swoje zapytanie. Ekspert firmy WICONA wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kontakt