Samarbeid med WEbuilding

Sammen støtter og skaper vi bærekraftig tilgang til utdanning i de områdene der barn trenger det mest.

OM WEbuilding
OM WEbuilding

WEbuilding-prosjekter
WEbuilding-prosjekter

Vårt felles prosjekt
Vårt felles prosjekt

Langsiktig mål
Langsiktig mål

Mer enn bedriften
Mer enn bedriften

En positiv innvirkning på lokalsamfunnene er også svært viktig for å være bærekraftige. Sammen oppnår man alltid mer, spesielt når man har de riktige partnerne med de samme verdiene. Derfor har WICONA bestemt seg for å samarbeide med den ikke-statlige organisasjonen WEbuilding, en internasjonal gruppe arkitekter. Sammen ønsker vi å støtte og sikre bærekraftig tilgang til utdanning for barn i utsatte områder.

OM WEBUILDING

WEbuilding er en ideell organisasjon grunnlagt i 2015 av en internasjonal gruppe arkitekter, og drives av engasjerte og høyt kvalifiserte frivillige.

WEbuildings mål er å støtte utviklingsprosjekterden sørlige halvkule ved en bærekraftig tilnærming til konstruksjon og prosjektplanlegging. Sammen med erfarne, lokale organisasjoner tilstreber de å påvirke livskvaliteten positivt i utsatte samfunn. Målet er også å vise at en mer miljøvennlig byggevirksomhet kan ha en langtrekkende positiv effekt. WEbuilding bidrar med tverrfaglig kunnskap og et nettverk av pålitelige partnere med mange års erfaring fra byggebransjen. Dette resulterer i individuelle arkitektoniske løsninger som gagner enkeltmennesket, lokalsamfunnet og samfunnet som helhet.

Utdannelse er viktig for et fungerende samfunn

WEbuildings prosjekter bidrar i stor grad til dette – og gir folk svært konkrete fordeler:

 • • Utdanning øker mulighetene til et selvbestemt liv – uten fattigdom
  • Bedre helse gjennom skolemat og rent drikkevann
  • Jobber for lokale bedrifter og bistandsarbeidere
  • Kunnskapsoverføring om bærekraftige materialer og byggemetoder
  • Fremmer sosialt engasjement og sosial tilhørighet
  • Forbedrer livskvaliteten

 

WICONA deler WEbuildings verdier og ambisjoner. Derfor har vi undertegnet en 3-årig avtale med WEbuilding for å samarbeide om mange prosjekter på forskjellige måter.

AKTUELLE PROSJEKTER

I de siste prosjektene til WEbuilding fokuseres det på å kunne levere bærekraftige undervisningsfasiliteter for utsatte barn i Afrika og Latin-Amerika.

Oppdag mer

VÅRT FELLES PROSJEKT: EN SKOLE I RANJA PÅ HAITI

I WICONA har vi gjennomført en tre måneder lang intern utfordring der våre ansatte har løpt, gått og syklet for å nå målet om å bidra med en donasjon på 20 000 euro. De har tilbakelagt en distanse som tilsvarer en reise tur-retur månen. Innsatsen og engasjementet betyr at WEbuilding kan bygge et klasserom på en skole i Ranja (Haiti).

Prosjektet på Haiti omfatter oppføring av en skolebygning for barna i Grand’Anse-regionen, en region som ofte er utsatt for naturkatastrofer. Orkaner, jordskjelv og flom er alvorlige trusler for befolkningen (UNDP 2015; DPC 2016). Katastrofer har flere ganger ødelagt regionen. Rundt 44 % av orkanene som har truffet Haiti har rammet Grand’Anse-regionen, bare overgått av Sud-regionen (59 %). Grand’Anse har også andre bekymringer knyttet til miljøfarer som avskoging samt epidemier, som kolera, HIV/AIDS og tuberkulose (Cordaid 2013, offentlige kilder 2010).

Barna som bor i Ranja-dalen har ikke mulighet til å gå på skole fordi det ikke finnes skoler i nærheten. For å kunne gå på skole må de krysse en elv, og det betyr at de daglig utsettes for livsfare - særlig når det er flom.

WEbuilding planlegger å bygge en barneskole med seks klasserom med tilhørende toaletter. Hvert klasserom skal ha plass til 30 elever. Det betyr at i løpet av 10 år vil 450 barn kunne gå på denne skolen. Det anslåtte budsjettet for prosjektet er 75 000 euro. WICONAs bidrag vil dekke oppføringen av et klasserom for 30 barn samt et toalettrom. Byggestart planlegges i januar 2022, og de første elevene vil starte skolegangen i september 2022.

LANGSIKTIG MÅL: SKAPE FORANDRING

Men WICONA vil oppnå mer ...
I tillegg til å delta i Haiti-prosjektet kommer WICONA til å støtte WEbuilding i andre fremtidige prosjekter. Disse prosjektene består ikke bare av å bygge skoler, men også i å sette kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere i kontakt med WEbuilding. Derfor var det med stor glede vi ønsket WEbuilding velkommen i vårt NEXT studio i Frankfurt.

Gjennom å samarbeide med WEbuilding og samle alle ansatte om et felles mål har vi vist at vi kan oppnå mer sammen. For virkelig å gjøre en forskjell for samfunnet og fremtiden kreves det mobilisering i stor skala.

Vår reise mot økt bærekraft kan bare gjennomføres ved å samarbeide med ansatte, leverandører, kunder, lokale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner mot et bedre samfunn. Samarbeid er den eneste veien å gå for å utfordre markedet, våre naboer og våre myndigheter til å bygge annerledes og mer ansvarlig. Målet er å skape forandring og bygge for fremtiden.

Bilde (fra venstre mot høyre): Ivan Rališ (arkitekt og medgrunnlegger av WEbuilding), Florian Schlummer (arkitekt og medlem av WEbuilding) og Ralf Seufert (visedirektør Nord-Europa, Hydro Building Systems)

LANGSIKTIG MÅL: SKAPE FORANDRING

Mer enn bedriften

For å vise sosialt ansvar etterstreber vi alltid å gjøre en positiv forskjell i de samfunnene vi er en del av.

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt