community beyond company sustainability

Samfunn

Samarbeide med alle interessenter for et bærekraftig samfunn.

Beyond company
Beyond company

Å oppnå en mer bærekraftig fremtid kan bare gjøres gjennom felles arbeid med alle interessenter. Vi ser viktigheten av å jobbe godt med kunder, konkurrenter, leverandører, forretningspartnere, frivillige organisasjoner, offentlige etater og lokalsamfunn. Vår tilnærming til dialog med interessenter tar hensyn til OECDs retningslinjer for ansvarlig virksomhet. Vi er forpliktet til å samhandle med alle våre interessenter på en etisk og åpen måte. Vi streber etter å vise integritet i alt vi gjør gjennom mangfold og inkludering, dialog med lokalsamfunn, dialog med foreninger, frivillige organisasjoner og andre institusjonelle interessenter. For eksempel jobber vi med leverandører som deler felles verdier og som også ønsker å bevege seg mot bærekraft ved å være transparente og godkjenne våre etiske retningslinjer. Vi implementerer kontinuerlig nye måter for bærekraftundersøkelser for å sikre bærekraftig atferd i samsvar med gjeldende lover og internasjonale regler. Vi jobber også med våre kundenettverk for benchmarking og for å stimulere til et mer bærekraftig marked på lang sikt.

Les mer på Hydros hjemmeside Hydro website ↗.

Beyond company

For å være samfunnsansvarlige streber vi etter å gjøre en positiv forskjell i samfunnene vi er en del av.

Kontakt oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt