human rights beyond company sustainability

Menneskerettigheter

Oppnå ambisjonene ved samarbeid med mennesker og samfunn.

Beyond company
Beyond company

Vi kan bare oppnå våre ambisjoner ved å samarbeide med mennesker og samfunn. Gjennom transparent dialog og samarbeid kan vi ha en positiv innvirkning og skape tillit ved å fremme sosial endring. Vi er forpliktet til å bidra til kvalitetsutdanning og kompetansutvikling for 500 000 mennesker i samfunnene hvor vi er til stede, og for forretningspartnere fra 2018 til slutten av 2030.

For å ta samfunnsansvar streber vi etter å gjøre en positiv forskjell i samfunnene vi er en del av. Vi streber etter å bidra til utviklingen av lokalsamfunn fordi det er riktig, og fordi vi bare kan lykkes som selskap hvis samfunnene rundt oss også lykkes. For oss betyr dette at vi prioriterer å bidra til kvalitetsutdanning, fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt styrke lokalsamfunn og institusjoner gjennom kapasitetsbygging. Vår forpliktelse til de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene er grunnlaget for vår tilnærming og vårt initiativ. Alle mennesker har rett til grunnleggende rettigheter og frihet. Dette gir oss et solid rammeverk for å vurdere risiko og muligheter - i alle land.

 

goal-human-right-3.png

Å drive bærekraft betyr å maksimere positive muligheter, men også å minimere negative effekter på miljøet, på mennesker og på menneskerettighetene. Vi forbyr slaveri, tvangsarbeid og barnearbeid. Vi respekterer prinsippene om foreningsfrihet og kollektive forhandlinger. Vi forplikter oss til frihet fra diskriminering og trakassering, samt å tilby anstendige arbeidsforhold, rett til personvern, helse og sikkerhet. Alle disse prinsippene er implementert for våre ansatte, våre leverandører og våre samfunn.

Beyond company

For å være samfunnsansvarlige streber vi etter å gjøre en positiv forskjell i samfunnene vi er en del av.

Kontakt oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt