P-merking/CE-merking

WICONAs fokus på kvalitet og miljbevissthet er dokumentert i sertifikatene ISO 9001 og ISO 14001.

P-merking/CE-merking

Streng kvalitetskontroll gjennomføres i hele vårt leverandør- og produksjossystem, blant annet av:

  • Godt arbeidsmiljø
  • Lave utslipp
  • Optimal energieffektivitet


Dette sikrer at WICONAs produkter har minst mulig negativ effekt på miljø og mennesker.

WICONAs fokus på kvalitet og miljøbevissthet er dokumentert i sertifikatene ISO 9001 og ISO 14001.

 

P-merking/CE-merking

WICONA byggsystem er sertifisert av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. I henhold til Godkännandebevis 0055/06 er våre vinduer, dører, vegger, fasader og glasstak sertifisert ihht. P-merkingsreglene SPCR 005, samt at de oppfyller Boverkets Byggregler (BBR) og Konstruktionsregler (BKR). Brannhemmende byggsystem blir i Norge brannteknisk klassifisert ihht. NS 3919. Denne P-merking gjelder byggsystem oppbygd av aluminiumprofiler, sammen med ulike typer fyllinger.

P-merkede WICONA-produkter gir brukeren en kvalitetsgaranti, siden produktene oppfyller lovbestemte myndighetskrav. I mange tilfeller leveres også produktene med høyere tilleggskrav som etterspørres i markedet. At et produkt er P-merket betyr at det er typegodkjent, at produsentens egenkontroll overvåkes av SP, samt at montasjen kontrolleres. I tillegg til P-merkingen er WICONA-produkter også CE-merket.

Mer informasjon om P-merking finnes på SP sin hjemmeside.

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt