beyond tomorrow sustainability

Bærekraft

Build beyond tomorrow.

Vi tilbyr lavkarbonprodukter som skal bidra til en mer bærekraftig bransje.

Bygningens livssyklus og karbonavtrykk
Bygningens livssyklus og karbonavtrykk

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

Vår helhetlige tilnærming
Vår helhetlige tilnærming

Kilder
Kilder

Vi i byggebransjen har et stort ansvar, men også evne til å takle dagens og morgendagens viktigste problemstilling: klima¹.

Det er spådd at verdens befolkning vil øke med 2 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene, der 70% av befolkningen vil bosette seg i urbane områder². Dette betyr at vi i WICONA sannsynligvis vil se større etterspørsel i byggesektoren³. Når flere og flere mennesker bosetter seg i urbane områder betyr det også økt energiforbruk og dermed økning i CO2-utslipp. Å utvikle våre produkter og prosesser har vært utfordrende med det økende presset fra nye regelverk - fra europeisk, internasjonalt og nasjonalt nivå, med nye normer og begrensninger for karbonnøytralitet .

Bygningens livssyklus og karbonavtrykk

Bygg- og anleggssektoren representerer 39% av det globale energirelaterte karbonutslippet⁵. En bygnings karbonavtrykk består av to trinn; bruksfasen (utslipp forårsaket av f.eks. oppvarming og kjøling i bruksfasen) og konstruksjonsfasen (utslipp forårsaket av materialutvinning og produksjon, levering, avfallshåndtering, etc.). Bruksfasen representerer 72% av bygningens totale karbonavtrykk, mens oppføring og produksjon utgjør 28%.

WICONA benytter materialer som gir markedet innovative og sirkulære produkter som bidrar til å redusere karbonutslipp forårsaket av bruksfasen. Samtidig benytter vi produkter som fokuserer på utslipp før bygget oppføres, for å bidra til å redusere CO2-utslipp både i produksjons- og byggefasen. Med FNs bærekraftsmål som kompass, bestreber vi å redusere karbonutslipp med 50% innen 2025 og samtidig bidra til å gi 500 000 personer globalt utdannelse og ferdigheter innen 2030.

FNs bærekraftsmål

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling formelt 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, sammen med et sett med 17 nye globale mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene har spesifikke delmål som skal oppnås. FNs mål for bærekraftig utvikling utgjør en universell, integrert og transformerende visjon for en bærekraftig verden.

Les mer om de globale målene her

Vår helhetlige tilnærming

Vi tror at for å virkelig være bærekraftige, må vi se til en verden utenfor fire vegger og jobbe for å gjøre den til en realitet – fra i dag av. Det er derfor vi går lenger enn bare lavkarbonmaterialer i verdensklasse, for å drive alle deler av vår virksomhet så bærekraftig som mulig.

WICONA har en helhetlig tilnærming til bærekraft og handler innenfor 3 hovedområder:
Produkt: Vi går Beyond materials for å redusere karbonutslippet i bruksfasen.
Bedrift: Vi går Beyond products for å redusere forhåndsutslipp og utslipp.
Samfunn: Vi går Beyond company for å se det større bildet.

Kilder

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895. 
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

 As an example the French RE2022 law aims at reducing carbon emissions coming from the building and construction sector by actually capping them. Manufacturers have less and less flexibility when it comes to sustainability now. 
 WGBC (2019). Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon, https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf  

Kontakt oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt