goals sustainability

FNs bærekraftsmål

17 mål for å forandre verden

Rapport: Hydro og SGD
Rapport: Hydro og SGD

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling formelt 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, sammen med et sett med 17 dristige nye globale mål for å stoppe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle.

Hvert hovedmål har spesifikke delmål som skal oppnås de kommende årene fram til 2030.

FNs mål for bærekraftig utvikling utgjør en universell, integrert og transformerende visjon for en bærekraftig verden. For å oppnå disse målene har FNs generalsekretær oppfordret alle regjeringer, privat sektor og sivilsamfunn til å gjøre sin del. De oppfordrer eksplisitt selskaper til å bruke kreativitet og innovasjon til å møte utviklingsutfordringer og anerkjenne behovet for at myndighetene oppmuntrer til bærekraftrapportering.
I SDG Compass, et verktøy bygget på et partnerskap mellom GRI, UN Global Compact og World Business Council on Sustainable Development, for å gjøre en gjennomgang på høyt nivå om hvordan vi forholder oss til FNs bærekraftmål i Hydros GRI-indeks. Les mer om de 17 målene her: www.un.org/sustainabledevelopment/

GJØR BYER OG BOLIGER SIKRE, MOTSTANDSDYKTIGE OG BÆREKRAFTIGE

E_WEB_11.png  E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_WEB.png.png

Verden blir stadig mer urbanisert. Siden 2007 bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og andelen forventes å øke til 60% innen 2030.
Byer og storbyområder er kraftpakker for økonomisk vekst - de bidrar med rundt 60% av det globale BNP. De står også for rundt 70% av de globale karbonutslippene og over 60% av ressursbruken.
Rask urbanisering resulterer i et økende antall slumområder, utilstrekkelig og overbelastet infrastruktur og tjenester (som avfallshåndtering, vann- og sanitærsystemer samt veier og transport), luftforurensning og ikke planlagt byutvidelse.
Effektene av COVID-19 vil være mest ødeleggende i de fattige og tettbygde byområdene, spesielt for den milliarden mennesker som bor i uformelle bosetninger og slumområder rundt om i verden, hvor overbefolkning også gjør det vanskelig å følge anbefalte sikkerhetstiltak som sosial distansering og selvisolasjon.
FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) har advart om at sult og død kan øke betydelig i urbane områder uten tiltak for å sikre at fattige og sårbare mennesker har tilgang til mat.

Build beyond tomorrow

For å være miljøorienterte fullt og helt, må vi jobbe på alle nivåer for en bedre fremtid. Derfor bruker vi materialer med lave karbonutslipp for å drive virksomheten vår så bærekraftig som mulig.

WICONA opererer innen tre hovedområder:

Kontakt oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt