ZEB in de praktijk

Verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij dragen er zorg voor! U toch ook?

Een nul-energie gebouw, ook wel bekend als een nul netto-energie gebouw (ZNE = Zero Net Energy), is een populaire term om een gebouw te beschrijven dat een netto energieverbruik en CO₂-uitstoot heeft van nul per jaar.

Het Wicona Technology Centre toont, in aanvulling op de functionele eigenschappen als testcentrum voor raam- en gevelbouw, hoe duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsfilosofie wordt omgezet in een gebouw. Een speciaal ontwikkelde visualisatie toont alle energie-opbrengst en -verbruik tot op de dag nauwkeurig.

 
WICONA Test Centre

Het doel was om een fabrieksgebouw te bouwen dat in de eigen energiebeheoefte kan voorzien. Tijdens de ontwerpfase werd een ideale combinatie van de gevel, gebouwtechniek en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen bepaald. Grote raampartijen in de gevel en het dak maken zorgen ervoor dat er nagenoeg te allentijde zonder kunstlicht gewerkt kan worden. Er is ook geen koeling nodig. De aanzienlijke hoeveelheid water die nodig is voor de technische geveltests werd tot een ecologisch minimum beperkt dankzij een gesloten watercircuit met een reservoir en filter.

Voor verwarming en kunstlicht ist ca. 23 kWh/m²a bruikbare energie nodig. Deze waarde ligt dicht bij de drempelwaarde van een passiefhuis met woonfunctie. De behoefte wordt gedekt door een fotovoltaïsch systeem op het dak van het gebouw. Het hieruit verkregen overschot wordt gebruikt voor de benodigde operationele energie van het testcentrum.

Het WICONA Test Center is bijgevolg één van de eerste nul-energie fabrieksgebouwen.


WICONA Technology Center

In WICONA’s Technology Center in Bellenberg werd de eerste multifunctionele TEmotion-gevel geïnstalleerd in een bestaand pand.

De installatie laat zien welke enorme voordelen TEmotion biedt voor bestaande panden:
Geen ruimteverlies, omdat er geen extra installatieruimte nodig is, waardoor de plannings- en aanbestedingstijd wordt hierdoor verkort:

  • Eén leverancier voor functionele gevel- en gebouwtechnologie
  • Controle voor ingebruikname en inspectie vóór goedkeuring kunnen in samenwerking met de constructeur worden uitgevoerd
  • De productie en montage is volgens de de normen en vereisten die gelden voor andere WICONA producten
  • Voorgemonteerd bij aflevering
  • Geen opslag vereist op de bouwplaats
  • Montage met verbindingsstukken voorzien van unieke codering
  • Snelle en vlotte ingebruikname
  • De benodigde tijd voor de ingebruikname van de het gebouw wordt ook aanzienlijk gereduceerd aangezien het gebouw al in gebruik kan worden genomen vanaf de montage van de gevel.

De TEmotion gevel in Bellenberg
De TEmotion gevel van het WICONA Training Center laat alle voordelen zien.
Het gebouw dateert uit 1991 en was voorzien van een enkele huidgevel met traditionele raampartijen met bovenlichten, zonder daglichtcontrolesysteem, mechanische ventilatie of koeling. Op warme zomerdagen was het onaangenaam werken vanwege het gebrek aan ventilatie en onvoldoende schaduwwerking van de verticale zonwering aan de binnenzijde.

Constructie
De nieuwe gevel van het Training Centre bestaat uit zes TEmotion elementen van 3,10 m x 3,50 m, waarin 12 technische elementen zijn geplaatst. Het betreft een dubbele gevel met een Ucw-waarde van 1,0 W/(m²K) en beglazing op kamerhoogte die is verdeeld in 30% ondoorzichtig en 70% transparant glas. De enkele beglazing aan de buitenzijde heeft een groene kleur en vormt zoeen eenheid met het naastgelegen nieuwe Test Centre. De binnengevel is voorzien van dubbelgeïsoleerde glas met een Ug-waarde van 1,1 W/(m²K).
De 12 technische elementen zijn voorzien van een nieuw Trox-gevelventilatiesysteem met een warmte- en koelregister voor de klimaatregeling van de ruimtes. Dit systeem is instelbaar via een drietraps ventilator. Dankzij de gedecentraliseerde montage kan iedere ventilator worden voorzien van een hoog rendementsmotor waarmee het elektriciteitsverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Stroomvoorziening en ventilatie
Ieder technisch element is aan de zuidzijde van het gebouw naar voren geplaatst als borstwering in een monokristallijne fotovoltaïsche module met ventilatie aan de achterzijde. De elektriciteitsopbrengst van ieder TEmotion element bedraagt ca. 400 W en wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnet.
Andere centrale elementen van de TEmotion gevel zijn de ventilatiekleppen. Overdag zorgen deze voor de meest natuurlijke vorm van gecontroleerde ventilatie. De lucht stroomt ongehinderd naar binnen, verwarmt de ruimte en wordt uitgestoten via de bovenste kleppen. Als de airconditioning wordt ingeschakeld, wordt de lucht weggezogen via de ventilatiekleppen, gekoeld of verwarmd in het gevelventilatiesysteem en vervolgens in de ruimte gebracht. ’s Nachts kan er gekoelde lucht door de ruimte stromen. Bij brand kunnen de ventilatiekleppen ook rook aan de ruimte onttrekken.

Licht en zonlicht
Het daglichtcontrolesysteem en de bescherming tegen zonlicht en schittering van de zon wordt geregeld met jaloezieën (leverancier: Warema). Hiermee kan de hoeveelheid daglicht naar wens worden ingesteld. Het systeem waarborgt schaduwrijke en verblindingsvrije zones en zorgt voor voldoende licht in de ruimte. Daarnaast biedt het bescherming tegen nieuwsgierige blikken zonder dat het zicht naar buiten toe wordt belemmerd.

Meer informatie over TEmotion

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in Google en worden gebruikt voor het analyseren van browsingactiviteiten.