epd environmental product declaration

Environmental Product Declaration (EPD)

EPD er et dokument verifisert av en uavhengig tredjepart som gir nøyaktig, transparent og sammenlignbar informasjon om et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

En vitenskapelig sertifisering

EPD står for Environmental Product Declaration eller en miljøvaredeklarasjon, og er en redegjørelse over miljøpåvirkningen for et produkt gjennom hele livssyklusen. En EPD er ikke bare begrenset til produkter, som f.eks. et vindu, men kan også gjelde materialer (en pressbolt i aluminium), deler til et produkt eller til og med gjelde for tjenester (f.eks. vedlikehold). Oppsummert er en EPD er et vitenskapelig, transparent og pålitelig dokument som brukes til en rekke formål, for eksempel:
• Offentlige anskaffelser
• Klassifiseringer av grønne bygg (f.eks. BREEAM-NOR, LEED, DGNB)
• Kundehenvendelser om miljødata for produkter eller komponenter
• Bruk av spesialister for å inkludere produktene i ytterligere LCA-beregninger (produkter, bygninger, etc.)
• Bruk av bedriften selv i deres arbeid for å forbedre deres produkters miljøavtrykk

Kontakt oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt