asi aluminium steward initiative

Aluminium Steward Initiative (asi)

Hele verdikjeden over sertifisert aluminium i WICONA

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) er en global, ideell standardiserings- og sertifiseringsorganisasjon. ASI samler produsenter, brukere og interessenter, hver med en forpliktelse til å maksimere bidraget til et bærekraftig samfunn fra aluminium.

Miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) i hele verdikjeden

ASI er en fullt utviklet bærekraftsertifisering: Den adresserer miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) i hele verdikjeden til aluminium. ASIs standarder gjelder i hele forsyningskjeden, fra utvinning av bauxitt til videreforedlingsbedrifter som bruker aluminium i produktene sine, inklusive resirkulering av fabrikk- og forbrukerskrap.

Gjennom Hydro Extruded Solutions kan vi tilby pressboltstøpning, valsing av aluminium, ekstrudering, bearbeiding og overflatebehandling av aluminiumprofiler, samt produksjon av aluminiumrør.

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt