WICONA ontmoet Dieter Brell

“Architectuur is bevroren muziek …” Die zin uit de pen van de Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe is misschien wel de beste benadering van een blijvende kenschetsing van architectuur. Doorheen de geschiedenis kreeg architectuur de banaalste labels opgespeld (‘het uitvoeren van bouwwerken’). Of er zijn de vage omschrijvingen (‘sociale kunst en een artistieke wetenschap’) of zelfs de filosofische (‘een dialectiek tussen verbeelding en rede’).

Maar het maakt niet uit of je nu een pragmaticus of een groot filosoof bent … Dat de gebouwen die ons omringen, net als muziek, getuigen zijn van de tijdsgeest is vandaag net zo waar als toen Goethe nog leefde. Of zelfs toen de mens meer dan 10.000 jaar geleden uit zijn grot kroop!

Maar als architectuur een afspiegeling is van de maatschappij, dan kunnen we ook zeggen dat ze de
toekomst dicteert. En dan dringt zich de volgende vraag op: hoe zullen de composities van morgen
eruitzien?
We brachten WICONA Meets uit om antwoorden te bieden over de toekomst van architectuur. Maar
we willen ook inspireren en een gesprek op gang brengen over de eindeloze mogelijkheden van dit
razendsnel evoluerende domein. De vaklui die onze steden vandaag vormgeven, zien zich meer dan
ooit genoodzaakt om nieuwe, creatieve oplossingen te zoeken om een evenwicht te vinden tussen
esthetiek en de eisen die onze planeet en een snel groeiende stedelijke bevolking ons voorschotelen.
En dit roept weer nieuwe vragen op: wordt de zorg voor onze planeet het meest bepalende kenmerk
van architectuur? Is maatschappelijke verantwoordelijkheid een architecturale beperking of
architecturale mogelijkheid? En wat telt vandaag mee als innovatief design?
In onze eerste aflevering trekt ons team naar Berlijn. Het ontmoet er een van de grootste voortrekkers
van de avant-garde van de designwereld: Dieter Brell. Dieter is niet alleen een heel coole man, hij is
ook het brein achter bekroonde, internationale projecten zoals de Leonardo Glass Cube in Duitsland,
het Butterfly Pavilion in Dubai, restaurantdesigns voor Michelin-sterrenkok Mario Lohninger en dat
van de winkel D’Fly in New York. Als stichtend lid van het interdisciplinaire designbureau 3deluxe
werkt Dieter in een wereld op het kruispunt van architectuur en design, kunst en popcultuur, en op het
raakvlak tussen de analoge en digitale ruimte.

CONTACTEER ONS

Bent u op zoek naar professioneel advies? Heeft u een suggestie die u met ons wilt delen? Neem contact op met een expert door op onderstaande link te klikken of contacteer ons via +31 416 38 6480.