others regulations and certifications

Inne regulacje i certyfikaty

Nowe normy i ograniczenia w zakresie neutralności emisyjnej na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Beyond materials
Beyond materials

Czynnikiem zrównoważonego charakteru budynku jest dzisiaj ocena kryteriów dla Nabywców, Użytkowników i Inwestorów. Świadczy o tym rosnąca liczba certyfikatów dla budynków, które oceniają zrównoważony rozwój zgodnie z ustalonymi kryteriami. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Pieczęć jakości DGNB (Niemiecka Rada ds. Zrównoważonego Budownictwa)

Pieczęć wymaga integralnego planowania plus ustalenia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz bierze pod uwagę czynniki ekologiczne i ekonomiczne.
Więcej informacji: System DGNB | System DGNB (dgnb-system.de)

Certyfikat domu pasywnego

Ogranicza roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie do 15 kW/h na m² powierzchni użytkowej, aby budynek mógł być ogrzewany wyłącznie z użyciem pasywnych źródeł energii i nie wymagał żadnych aktywnych systemów grzecznych. W tym celu Instytut Domów Pasywnych wymaga, aby okna i przeszklone elewacje charakteryzowały się wartością Uw na poziomie ≤ 0,8 W/(m2K).
Więcej informacji: Passivhaus Institut (passivehouse.com)

Norma Minergie (Szwajcaria)

Ocenia zrównoważony charakter na podstawie ustalonych wskaźników energetycznych między innymi dla budynków. Etykieta Minergie, na przykład dla okien, jest przyznawana, gdy okno dwuskrzydłowe osiąga pożądaną wartość izolacji Uw = 1,0 W/(m2K).
Więcej informacji: Strona główna – MINERGIE Schweiz

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to zewnętrzny program certyfikacji. Jest to uznawana na arenie międzynarodowej organizacja działająca w dziedzinie projektowania, eksploatacji i konstrukcji wysokowydajnych zielonych budynków. Dzięki temu budynki są przyjazne dla środowiska, zapewniają zdrowe środowisko pracy i są rentowne.
Więcej informacji: System oceny LEED | Amerykańska Rada Budownictwa Ekologicznego (usgbc.org)

Budynki zeroenergetyczne

Budynek zeroenergetyczny, zwany również budynkiem zerowej energii netto, to popularny termin opisujący budynek o rocznym zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla.
Więcej informacji: Ścieżka do budynków zeroenergetycznych | Amerykańska Rada Budownictwa Ekologicznego (usgbc.org)

Management System Certificate

EN ISO 9001 Management System Certificate

WICONA MA WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA DLA ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKÓW

Zrównoważony rozwój — definitywnie: nasze profile aluminiowe w imponujący sposób spełniają wymagające kryteria wszystkich wyżej wymienionych certyfikatów budowlanych, przez co znacząco przyczyniły się do pomyślnej certyfikacji wskazanych tutaj budynków. Firma WICONA przejęła główną rolę w tej dziedzinie wiele lat temu, a teraz może czerpać korzyści z dekad badań i rozwoju. Dzięki temu możemy zapewnić szerokie portfolio produktów i usług, aby każdy mógł stworzyć swój projekt w bardziej zrównoważony sposób, z myślą o przyszłości.

Certyfikowane produkty WICONA:

fasada domu pasywnego ift

okno domu pasywnego ift

Nie tylko materiały

Ograniczanie emisji operacyjnych budynków poprzez wysokowydajne produkty obiegu zamkniętego.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu aluminium? Wypełnij formularz, klikając poniższy odnośnik, aby wysłać swoje zapytanie. Ekspert firmy WICONA wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Kontakt