75 / 95

Pójdźmy o krok dalej

75/95 oznacza pójście o krok dalej. Wykorzystanie 75% materiałów pochodzących z recyklingu i 95% materiałów nadających się do recyklingu maksymalizuje nasze możliwości i pozwala nam minimalizować ślad węglowy naszych nowych produktów.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ
NASZA PRZYSZŁOŚĆ

NASZA SZANSA
NASZA SZANSA

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

IDĄC DALEJ
IDĄC DALEJ

NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Przewiduje się, że do 2050 roku 70% światowej populacji będzie mieszkało w miastach i na obszarach miejskich. Urbanizacja definiuje naszą globalną rzeczywistość. Inwestowanie w nowe budynki będzie miało ogromny wpływ na jakość życia i zmiany klimatyczne. Oprócz wzrostu liczby ludności na świecie i zużycia energii, wzrasta również emisja dwutlenku węgla przez budynki. Nasz sektor odpowiada za 39% globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią. BUDUJ WYKRACZAJĄC POZA JUTRO oznacza nasz wkład w lepszą przyszłość. Wymaga to zrównoważonego myślenia i podejmowania działań. Dlatego jako WICONA redukujemy emisję operacyjną budynków poprzez wysokowydajne i cyrkularne produkty, aby na nowo ukształtować przemysł budowlany.

Maksymalizujemy Twoje możliwości poprzez minimalizację emisji dwutlenku węgla w naszych nowych produktach o co najmniej 65%¹.

75 / 95 oznacza pójście o krok dalej. Wykorzystanie 75% zawartości pochodzącej z recyklingu i 95% zawartości nadającej się do recyklingu² maksymalizuje nasze możliwości i pozwala nam zminimalizować ślad węglowy naszych nowych produktów. Zobowiązujemy się do wykorzystywania naszych zasobów w sposób zrównoważony i cyrkularny poprzez recykling produktów wycofanych z eksploatacji w naszym Hydro CIRCAL aluminium, które jest wykonane w minimum 75% z recyklingu złomu poużytkowego.

Aluminium jako nowoczesny materiał budowlany ma niemal nieograniczone możliwości zastosowania - funkcjonalnie i ekonomicznie. Można je wielokrotnie poddawać recyklingowi - bez utraty jakości. Nasze produkty nie są po prostu wykonane z aluminium, są one wykonane z aluminium zrównoważonego, niskoemisyjnego i cyrkularnego. W Europie wszystkie nasze tłocznie posiadają certyfikat ASI - najbardziej uznany międzynarodowy standard dotyczący środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) w całym łańcuchu wartości aluminium.

To dlatego około 75% całego wyprodukowanego kiedykolwiek aluminium jest nadal w użyciu.

 

 

75-95-explosion-elemente.jpg

PÓJŚCIE O KROK DALEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU ALUMINIUM HYDRO CIRCAL

W 2018 roku zdecydowaliśmy się na zastosowanie Hydro CIRCAL do wszystkich naszych rozwiązań systemowych. Hydro CIRCAL to gama najwyższej jakości aluminium wyprodukowanego w minimum 75% z aluminium pochodzącego z recyklingu (złom poużytkowy), jak fasady i okna, które zostały usunięte z budynków i w całości poddane recyklingowi. Dzięki temu jego ślad węglowy należy do najniższych na świecie: 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium, co zostało potwierdzone przez niezależną stronę trzecią i opatrzone Deklaracją Środowiskową Produktu (EPD).

Odkryj teraz
Dzięki zastosowaniu aluminium pochodzącego z recyklingu i niskoemisyjnego, od 2018 roku udało nam się zmniejszyć emisję CO2 o1 000 000³ ton. Pójdźmy o krok dalej. Razem.

Przyszłościowa, zrównoważona architektura

PROJEKT HYDRO CIRCAL – SENCKENBERGTURM

Nowa dzielnica Senckenberg rozciąga się pomiędzy dzielnicami Bockenheim i Westend w Westend we Frankfurcie. Istotną cechą tego ogromnego obszaru jest 106-metrowy Senckenbergturm. Biurowiec prezentuje najwyższe międzynarodowe standardy jakości w budownictwie wysokościowym w połączeniu z konsekwentnie zrównoważonym i zorientowanym na przyszłość projektowaniem. Jest to między innymi zasługa innowacyjnej fasady jednostkowej opartej na systemie fasadowym WICTEC EL evo z klapami wentylacyjnymi wykonanymi z odzyskanego aluminium Hydro CIRCAL.

Odkryj teraz

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako globalny lider branży i część grupy Hydro, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zmniejszenie naszej emisji CO2 o połowę do 2025 roku. Dlatego stosujemy nasze holistyczne podejście, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla w kilku obszarach. Posiadamy wiedzę, możliwości i zasoby, aby wspólnie z naszymi klientami dążyć do 100% cyrkularności, zbierając złom poużytkowy i przedkonsumencki, a także z naszymi dostawcami, pracując nad nowymi rozwiązaniami dla materiałów, które dziś nie są poddawane recyklingowi ani nie nadają się do ponownego przetworzenia.

Bierzemy również odpowiedzialność wewnątrz naszej firmy, tworząc angażujące, integracyjne i zróżnicowane środowisko pracy dla naszych pracowników, którzy również kierują się odpowiedzialnym sposobem myślenia w swoich działaniach. Ponadto bierzemy odpowiedzialność za tworzenie sprawiedliwego społeczeństwa poprzez umożliwienie 10 000 osobom zdobycia wykształcenia i umiejętności oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

IDĄC DALEJ

Możliwość recyklingu i demontażu są kluczowe, jeśli chodzi o dalsze ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z produktami. Będziemy kontynuować:

  • Opracowywanie produktów, które można łatwo zdemontować i posortować
  • Opracowywanie produktów o obiegu zamkniętym przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu
  • Podejmowanie wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym, ponownie wykorzystując materiały do tego samego celu, co w ich pierwszym cyklu życia
  • Upewnianie się, że nasze systemy są produkowane w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw i certyfikowane przez organizacje zewnętrzne w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości

„WICONA jest pasjonatem zrównoważonego rozwoju. Podjęliśmy ważną decyzję, aby być silniejszym i bardziej wyjątkowym, aby nasza firma mogła odegrać rolę, której potrzebuje świat. Jestem dumny, że inwestujemy tak wiele czasu, energii i pieniędzy, aby zmienić rynek i pokazać branży, co należy zrobić. Podążając drogą do certyfikowanej, obiegowej gospodarki, wszystkie nasze kluczowe produkty będą zawierać co najmniej 80% zawartości pochodzącej z recyklingu i 100% zawartości nadającej się do recyklingu w ciągu najbliższych czterech lat. Jest to wydajny i skuteczny sposób na zmniejszenie wpływu materiałów na cykl życia budynku."


Henri Gomez - Senior Vice President, Hydro Building Systems

 

 

Pójdźmy o krok dalej. Razem zbudujemy świat wykraczający poza jutro.

¹ Dzięki zastosowaniu naszego pochodzącego z recyklingu i niskoemisyjnego aluminium Hydro CIRCAL, które ma jeden z najmniejszych śladów CO2 na świecie: 2,3 kg CO2 na kilogram aluminium - w porównaniu ze średnią emisją CO2 z aluminium używanego w Europie (8,6 kg CO2 na kilogram aluminium - badanie Europejskiego Stowarzyszenia Aluminium, 2018); oraz dzięki zastosowaniu poliamidu pochodzącego z recyklingu do naszych przekładek termoizolacyjnych - w porównaniu z wcześniej stosowanymi przekładkami izolacyjnymi, wykonanymi z konwencjonalnego poliamidu 6.6; w obliczeniach nie uwzględniono szyb
² Nie uwzględniając szyb
³ W porównaniu do średniej emisji CO2 przez aluminium stosowane w Europie (8,6 kg CO2 na kilogram aluminium - badanie Europejskiego Stowarzyszenia Aluminium, 2018)

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt