WICONA dostarcza produkty sprzyjające zielonym miastom przyszłości
2021-01-25

Miasta przyszłości będą raczej kształtowane przez idee niż przez ludzi. Innowacja jest kluczowa, a zrównoważony rozwój z pewnością będzie jednym z podstawowych elementów branży budowlanej. Przewiduje się, że do 2050 r. ponad 75% populacji będzie mieszkać w miastach. W liczbach oznacza to ponad 6 miliardów ludzi. Głównymi graczami przyszłej urbanizacji są architekci i projektanci, którzy muszą opracować innowacyjne, zrównoważone rozwiązania przyczyniające się do powstania inteligentniejszego społeczeństwa o obiegu zamkniętym.

Jak już wiemy, sektor budowlany (i wyburzeniowy) odpowiada za ponad 30% emisji CO2. Jedną z dużych przeszkód w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym jest to, że wiele materiałów pochodzących z rozbiórki i renowacji albo nie kwalifikuje się do ponownego użycia lub recyklingu, albo po prostu brakuje wystarczających informacji dotyczących tych materiałów. Pierwszym krokiem w dążeniu do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym jest opracowanie i rozpowszechnienie kompleksowych informacji o materiałach wtórnych. Obecnie istnieją wadliwe lub wręcz nieprawdziwe informacje o jakości wykorzystywanych materiałów z recyklingu.

Unia Europejska wyznaczyła cele w zakresie ponownego użycia odpadów, a jednym z nich jest: „recykling 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r., zamykając tym samym cykl życia produktów poprzez rozszerzenie recyklingu i ponownego wykorzystania”.

Materiały i zasoby powinny być jak najdłużej utrzymywane w gospodarce, poprzednie podejście o użyciu jedynie resztek i odpadów produkcyjnych nie jest już wystarczające. Dzięki obiegowemu podejściu do architektury sektor budowlany może wymagać i zmniejszyć wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój wymaga nowego sposobu myślenia – na przykład WICONA wykorzystuje materiały ze złomu pokonsumenckiego do budowy nowych budynków.

„Możemy dostarczyć materiał, w przypadku którego gwarantujemy co najmniej 75% materiału pochodzącego z recyklingu ze złomu pokonsumenckiego” - mówi Jörgen Persson z WICONA. Zrównoważony rozwój nie jest już postrzegany jako wzrost kosztów. Aby pozostać ważnym graczem w branży, firmy wykorzystują zrównoważony rozwój jako element zwiększający ich wartość.

Zanurz się głębiej w nasze zrównoważone rozwiązania tutaj

Projekt przedstawiony w filmie: Økern Portal - Architekt: DARK Arkitekter and Sthlm New 01 - Architekt: Sauerbruch Hutton, Generalny Wykonawca: SKANSKA

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt