2024-01-23

W miarę jak świat coraz bardziej zdaje sobie sprawę z realności zmian klimatycznych i kluczowej roli zrównoważonych praktyk, zrozumienie śladu węglowego materiałów, takich jak aluminium, staje się kluczowe. Jednak jeśli chodzi o recykling aluminium, nie wszystkie procesy są sobie równe, co może prowadzić do nieporozumień i błędnych interpretacji.

Aluminium jest cenione za swoją trwałość, lekkość i nieograniczone możliwości recyklingu, co czyni je idealnym materiałem dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Doprowadziło to do oferowania przez wielu producentów aluminium z recyklingu jako bardziej ekologicznej alternatywy. Niemniej jednak wpływ tego recyklingu na środowisko zależy od pochodzenia materiału i tego, czy był on wcześniej używany w produkcie.

Jeśli aluminium pochodzące z recyklingu pochodzi ze zużytych okien, drzwi i fasad (złom pokonsumencki), jego ślad CO2 jest bliski zeru, ponieważ recykling aluminium wymaga jedynie 5% energii potrzebnej do jego wyprodukowania za pierwszym razem. Złom po zużyciu jest zatem najbardziej ekologicznym aluminium pochodzącym z recyklingu.

Aluminium można również poddać recyklingowi z odpadów produkcyjnych lub złomu przedkonsumenckiego. Ponieważ to aluminium nigdy nie miało wcześniej użytecznego życia, niesie ze sobą taki sam ślad CO2 jak oryginalne aluminium - plus 5% z procesu recyklingu.

Zapytaj, co znajduje się w aluminium pochodzącym z recyklingu

Niektórzy producenci aluminium łączą w swoich obliczeniach złom przed- i poużytkowy, co może zachęcać do produkcji odpadów i błędnie przedstawiać aluminium o wysokim śladzie węglowym jako złom o zerowej emisji dwutlenku węgla. Kluczem jest zatem przejrzystość: zrozumienie metod obliczania i dokumentacji kupowanego produktu. Pozwala to uzyskać dokładny obraz rzeczywistego wpływu aluminium pochodzącego z recyklingu na środowisko.

Jako klient kupując, aluminium z recyklingu powinieneś zawsze pytać:

Jaki jest ślad CO2 mojego produktu?

Jak obliczyć ślad CO2?

Jak dokumentujesz sprzedawany produkt?

Jeśli jednak chodzi o złom przedkonsumencki, trwa debata na temat jego klasyfikacji w badaniach oceny cyklu życia (LCA). W przeciwieństwie do złomu pokonsumenckiego, złom przedkonsumencki nigdy nie był produktem (nigdy nie został zużyty), a związane z nim emisje

CO2 są świeże. Co więcej, złom przedkonsumencki ma dodatnią wartość finansową, często sprzedawaną zewnętrznym firmom zajmującym się recyklingiem.

Ponadto, jeśli produkt posiada Deklarację Środowiskową Produktu (EPD), dokument ten powinien opisywać udział złomu przed- i poużytkowego, wraz z potencjałem globalnego ocieplenia ("ślad CO2") i dodatkowym wpływem produktu na środowisko.

Dwie metody obliczania śladu węglowego złomu aluminium

Niejasności wynikają z braku jasnych wytycznych w międzynarodowych standardach dotyczących najlepszej metody obliczania śladu węglowego dla złomu przedkonsumenckiego. Istnieją dwie powszechnie stosowane metody: metoda odcięcia i metoda unikniętego obciążenia. Chociaż obie metody są prawidłowe, dają drastycznie różne wyniki.

- Podejście odcięcia: W tym przypadku ślad podąża za głównym produktem, ponieważ złom nie stanowi obciążenia dla środowiska.

- Metoda unikniętego obciążenia: W tym przypadku ślad podąża za materiałem, a obciążenie jest dzielone między każdy produkt wyjściowy (wlewki i złom).

Głównym powodem, dla którego te dwa rodzaje złomu są uważane za równoważne, jest fakt, że podejście oparte na unikaniu obciążeń zakłada możliwość pełnego śledzenia złomu. Podejście polegające na odcięciu, ze względu na swoją prostotę, jest często preferowane, ale może utrudniać rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, nie dając złomowi pokonsumenckiemu przewagi w zakresie śladu węglowego. Mogłoby to potencjalnie zachęcać do korzystania ze złomu przedkonsumenckiego, przyćmiewając cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest ograniczenie i unikanie złomu w procesie produkcyjnym.

W świetle tej debaty priorytetem powinna być przejrzystość, oferująca dane dla każdej z metod obliczeniowych. W świecie, który coraz bardziej ceni zrównoważony rozwój, niejasne twierdzenia o "zrównoważonym rozwoju" lub "recyklingu" nie są już wystarczające. Konieczne jest dokładne zdefiniowanie tych terminów, otwarte udostępnianie danych i zachęcanie do weryfikacji.

Filozofia Hydro Building Systems jest zgodna z tą wizją. Wierzymy, że podejście oparte na unikaniu obciążeń jest dobrym sposobem na uzyskanie realistycznego obrazu emisji dwutlenku węgla i zachęcanie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opowiadamy się za uczciwą i jasną rozmową na temat emisji CO2 związanej z naszymi produktami. Głęboko wierzymy, że dzięki zrozumieniu, innowacyjności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój możemy być liderem w pokazywaniu, że aluminium z recyklingu to nie tylko modne hasło, ale realny, odpowiedzialny wybór na przyszłość.

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt