WICTEC Modul air

Fasady, urządzenia zacieniające, system suchego powietrza, produkcja i montaż przez certyfikowanych partnerów WICONA, gwarancja, konserwacja i serwis 24/7 - wszystko z jednego źródła. Wszystkie komponenty optymalnie dopasowane i długotrwale testowane zapewniają najwyższą funkcjonalność i bezpieczeństwo przy niskich kosztach eksploatacji i konserwacji.

Kompletne rozwiązanie pakietowe dla Ciebie

Fasady

WICTEC Modul air to szczelna fasada dwupowłokowa, której wnęka nie jest połączona z klimatem wewnętrznym ani pogodą panującą na zewnątrz i jest stale przepłukiwana suchym powietrzem.

Osłona przeciwsłoneczna

WICTEC Modul air stosuje wyłącznie systemy certyfikowane i sprawdzone pod względem niezawodności działania przez długi okres czasu. Dzięki ochronie we wnęce urządzenie zaciemniające można stosować w każdej chwili, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Nie ma potrzeby czyszczenia urządzeń przeciwsłonecznych. Napędy znajdują się poza wnęką i są łatwo dostępne z pomieszczenia. Dzięki temu znacznie obniża się poziom konserwacji.

System suchego powietrza

Stałe przepłukiwanie suchym powietrzem przez centralną, niewymagającą konserwacji instalację suchego powietrza tworzy we wnęce środowisko niemalże czystego pomieszczenia. W ten sposób unika się widocznych kondensacji i zabrudzeń. Czyszczenie wnęki z przynależnej powierzchni szklanej nie jest już konieczne, a koszty czyszczenia są zredukowane do minimum.

Produkcja i montaż

Profesjonalna produkcja i montaż fasad elementowych WICTEC Modul Air jest wykonywana wyłącznie przez przeszkolonych i certyfikowanych partnerów WICTEC Modul Air.

Nasza gwarancja

10 lat gwarancji na system suchego powietrza i urządzenia przeciwsłoneczne w ramach umowy serwisowej WICONA

System suchego powietrza i osłony słoneczne


Umowa serwisowa z rocznym serwisem dla systemu suchego powietrza WICONA od pierwszego roku
Umowa konserwacyjna z rocznym serwisem dla osłon przeciwsłonecznych WICONA od pierwszego roku

WICONA dry air system
Osłony przeciwsłoneczne WICONA
Umowa serwisowa dla systemu suchego powietrza WICONA obejmuje konserwację, przegląd, serwis, konserwację zapobiegawczą i naprawy systemu suchego powietrza. Długotrwała niezawodność to cecha systemu WICTEC Modul Air. Jeśli w systemie płukania suchym powietrzem wystąpi usterka, nasi specjaliści z serwisu 24/7 będą niezwłocznie na miejscu: naprawy zostaną przeprowadzone w najkrótszym możliwym czasie, działamy 7 dni w tygodniu.
Umowa serwisowa dla urządzeń przeciwsłonecznych WICONA obejmuje konserwację, naprawę i w razie potrzeby wymianę poszczególnych urządzeń przeciwsłonecznych, a także oględziny i kontrolę działania. W ramach konserwacji dokonujemy regulacji i ustawienia ograniczników krańcowych urządzeń przeciwsłonecznych.

Obliczenia, badania i aprobaty

Weryfikacja świetlna, słoneczna i termiczna wg norm EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019, DIN EN ISO 12631:2018-01 i DIN EN ISO 10077-2:2018-01

Izolacyjność od dźwięków powietrznych wg norm EN ISO 717-1:2013, EN ISO 10140-1:2016 i EN ISO 10140-2:2010

Określenie trwałości mechanicznej zintegrowanych systemów osłon przeciwsłonecznych (20 000 cykli) w oparciu o wytyczne ift VE-07/3 i DIN EN 1279-4:2018-10

Opady atmosferyczne zgodnie z DIN 75201:2011-11, DIN EN 1279-6:2021-05 i na całym elemencie fasady WICTEC Modul Air w oparciu o wytyczne ift VE-07/3

Informacje

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt