WICSTYLE Wyjście ewakuacyjne

W sytuacjach awaryjnych najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo ludzi i ich ewakuacja z budynku. W Europie obowiązują zharmonizowane normy dotyczące okuć drzwi awaryjnych. Zgodnie z tymi normami systemy drzwi awaryjnych dzielą się na zamknięcia awaryjne do wyjść zgodnie z normą EN 179, oraz zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść zgodnie z normą EN 1125. Wyjścia awaryjne zgodnie z normą EN 179 są przeznaczone do budynków, do których nie mają dostępu postronne osoby oraz użytkownicy których mają pełną świadomość funkcji drzwi awaryjnych. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść zgodnie z normą EN 1125 są stosowane w budynkach użyteczności publicznej, użytkownicy których nie znają funkcji drzwi awaryjnych, takich jak szkoły, szpitale, centra handlowe. Systemy drzwiowe WICSTYLE zapewniają kom- pleksowy zakres zastosowań, które można też łączyć z innymi funkcjami i opcjami konstrukcyjnymi. Oczywiście drzwi należy wyposażyć w zamki wielopunktowe i odpowiednie oszklenie odporne na przestrzelenie pociskiem.

Parametry techniczne

Technologia profilu

 • Drzwi zgodnie z normą EN 179 (Zamknięcia awaryjne do wyjść) lub z normą EN 1125 (Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść)
 • Wiele opcji systemowych do zastosowań zamknięć awaryjnych do wyjść, pozwalające na stosowanie konstrukcji drzwi modułowych w budynku, niezależnie od dodatkowych funkcji
 • Możliwość zastosowania drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych
 • Możliwość połączenia z odpornością na włamanie w klasach RC1, RC2 i RC3
 • Możliwość wykonania w połączeniu z ochroną przeciwpożarową w klasach T30 i T60 oraz w połączeniu z dymoszczelnością (należy przestrzegać krajowych przepisów)

Systemy WICSTYLE do drzwi wyjściowych zgodnie z normą EN 179 (Zamknięcia awaryjne do wyjść) i zgodnie z normą EN 1125 (Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść)

 • Drzwi zawiasowe WICSTYLE 65 evo
 • Drzwi zawiasowe WICSTYLE 75 evo
 • Drzwi z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców
 • WICSTYLE evo
 • Drzwi WICSTYLE 65N bez izolacji termicznej
 • Drzwi przeciwpożarowe WICSTYLE 77FP

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt