WICSTYLE Antywłamaniowość

Specjalne wymagania stawiane budynkom coraz częściej dotyczą ochrony przed włamaniem. Dzięki systemom WICONA każdy z naszych produktów, począwszy od ścian osłonowych po okna i drzwi, w połączeniu z innymi dodatkowymi funkcjami, zapewnia ochronę antywłamaniową na odpowiednim poziomie. Zastosowanie drzwi w systemach WICSTYLE pozwala zrealizować ochronę antywłamaniową z zastosowaniem jedynie minimalnych dodatków do standardowej konstrukcji. Realizacja antywłamaniowości konstrukcji nie wpro- wadza zmian w wyglądzie zewnętrznym, fasady, okien lub drzwi.

Charakterystyka

Wyniki badań systemu/zatwierdzenie CE wg EN 14351-1:2006+A2:2016

Informacje ogólne
Patrz klasyfikacja odpowiednich drzwi z serii WICSTYLE.

Parametry techniczne

Odporność na włamanie zgodnie z normą DIN EN 1627

  • Obowiązująca norma dotycząca odporności na włamanie, DIN EN 1627, weszła w życie w krajach Europy w latach 2011 i 2012. Zastąpiła obowiązujące wcześniej krajowe normy. Klasyfikacje zmodyfikowano do klas od RC1N do RC3, które nie są tożsame z wcześniejszymi klasami od WK1 do WK3, ponieważ zmianie uległy procedury wykonywania badań.

Wyniki badań serii drzwi WICONA

  • Nowa seria drzwi WICSTYLE 65 evo i WICSTYLE 75 w wielu wariantach została przebadana zgodnie z nową normą DIN EN 1627. Norma ta pozwala też na ich łatwe określenie i wdrożenie konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów
  • Dwuskrzydłowe drzwi paniczne zostały z powodzeniem przebadane do klasy RC3

Odporność na włamanie zgodnie z normą DIN EN 1627/ DIN 1627/klasyfikacjami

WICSTYLE 65 evo /75 evo Drzwi zawiasowe
WICSTYLE 65 evo /75 evo Konstrukcja klasyczna
WICLINE 65N Bez izolacji termicznej
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
WK1, WK2

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt