2022-01-13

Hydro Building Systems lanserer flere patenterte tekniske innovasjoner: den nye fjærende pakningen som tar opp relativt store nedbøyninger av dekkeforkanter og det nye drenasjesystemet som kontrollert slipper ut inntrengt vann.

Fjærende pakning absorberer nedbøyninger av dekkeforkanter

Oppføring av bygg med lettere og svakere primær bærestruktur, sammen med økt byggehøyde i nyere tid, betyr at problemene med relativt store nedbøyninger av dekkeforkanter har blitt stadig viktigere å løse.

Gjennom fasadeplanleggingsprosessen forblir slanke siktlinjer et fokus for mange byggherrer og arkitekter. Nedbøyninger, spesielt for dekkeforkantkonstruksjoner og utfordringer assosiert med disse, må for øvrig bli absorbert og nøytralisert. Med det velkjente «not-og-fjær prinsippet» som benyttes i de fleste elementfasade-strukturer, er det ikke mulig å få til slanke siktlinjer for bygninger over visse høyder og dimensjoner for nedbøyning av dekkeforkanter. For å løse dette konfliktområdet lanserer WICONA nå en nylig nyutviklet fjærende pakning. Den tar opp relativt store nedbøyninger av dekkeforkant fra +15 mm til -12 mm i et fleksibelt tettesjikt.

Med denne teknologien gis arkitekter og fasadeplanleggere frie tøyler i design av profilene.

De patenterte tettepakningene kompenserer via «trekkspill-prinsippet» de forventede nedbøyninger av dekkeforkanter. Spesialproduksjon av pakningene, tilpasset den relevante prosjektløsningen, er ikke lenger nødvendig. Dermed blir det ingen ekstra leveringstid for produksjon av nye verktøy for pakningene, og prosjekteringen sluttføres raskere. Fleksibiliteten ved å benytte tettepakningene gir også tilsvarende fordeler for kostnadene.

Kontrollert avrenning og utslipp av fukt

Det velprøvde drenasjesystemet for WICONA elementfasader er også videreutviklet ved å benytte et kaskade-prinsipp. Hvis det regner i løpet av elementmontasjen, er det bortimot uunngåelig at vann trenger inn mellom fasadeelementene. I et høyhus med mange etasjer, med korresponderende mengde vann, vil det være for mye til at det kan slippes ut uten risiko i bunnen av fasaden. For at fasadeentreprenøren skal være på den sikre siden, har WICONA utviklet en patentert artikkel for kontrollert avrenning og utslipp av fukt (vann) i elementmontasjefasen.

Avrenningsartikkelen blir montert inn i fasadeelementet under produksjonen i fabrikk.

Dreneringspunktet blir plassert i den vertikale elementskjøten og dermed unngår man å etablere risikofulle drenshullåpninger i horisontalskjøten mellom elementene. Dette skaper en teoretisk vannbarriere på 200 mm høyde – en høyde man ikke kan forvente er nødvendig i praksis, men som en ekstra kapasitet for ytterligere sikkerhet for fasadeentreprenøren. Avhengig av byggets høyde og elementinndeling, så kan det for WICTEC EL evo elementene være tilstrekkelig å montere denne avrenningsartikkelen for hver andre eller tredje etasje.

Systemmangfold, prosessikkerhet og optimal logistikk

WICTEC EL evo kan designes som enkel-, dobbel- eller closed cavity fasade. Mulighetene inkluderer oppbygging med elementkarmer, underinndelt med horisontale og vertikale sprosser, samt hjørneelementer. Ulike fyllinger etter ønsket design og funksjonskrav som 3-lags isolerglass, isolerte panel og åpningsbare enheter (vinduer).

Bygninger av ulik størrelse kan nå få en elementfasade designet raskt og økonomisk, en fasadeløsning skapt i kombinasjon med kreativt mangfold og attraktivt utseende.

Ytterligere fordeler med WICTEC EL evo elementfasaden er prosessikkerheten og den høye kvalitetsstandarden den oppnår på grunn av høy prefabrikkeringsandel inne i fabrikk, uten påvirkning av vær og vind. «Just-in-time» levering og montasje av prefabrikkerte elementer sparer tid og kostnader, og reduserer også kostander for rigg, lagring og logistikk på byggeplass. Fasadeelementene kan monteres fra venstre mot høyre eller motsatt.

I tillegg til innovasjons- og montasjefordeler beskrevet over, har WICTEC EL evo elementfasade noen overbevisende ytelseskarakteristikker:

Lufttetthet: AE (750 Pa)

Regntetthet: RE 1200 (statisk) og 250 Pa inntil 750 Pa (dynamisk)

Motstand mot vindlast: +2.0 kN/m² / -3.2 kN/m²; sikkerhetslast: +3.0 kN/m² / -4.8 kN/m²

Motstand mot støt: Klasse I5/E5

WICONA tilbyr prosjektspesifikk rådgivning og støtte til fasadeplanleggere, arkitekter og entreprenører for den nye WICTEC EL evo elementfasaden gjennom hele planleggings-, systemspesifikasjons- og implementeringsprosessen.

Les mer her: https://www.wicona.com/no/no/produkter/fasader-wictec/elementfasader/wictec-el-evo/

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt