Materialer til høye bygninger
2020-05-12

Hvis du føler at hele verden beveger seg inn i byer, tar du ikke helt feil, fordi mer enn 70 % av verdens befolkning forventes å bo i urbane områder innen 2050. Vi må møte denne trenden ved å kunne tilby egnede og økonomisk bærekraftige teknologier for å bygge høyere bygninger.

En av de viktigste konsekvensene av den økende befolkningen i byer vil være økt etterspørsel etter eiendommer. Fordi kostnadene for infrastruktur - veier, strøm og vann, avløp, kommunikasjon, transport - øker med økende etterspørsel, vil trenden med nye byer være å utvide vertikalt i stedet for horisontalt. Dette gjelder også grøntområder.

Vitenskapen om design av høye bygninger utvikler seg raskt ved hjelp av dataprogrammer for design og modellering av de mest dristige og komplekse bygningene konstruert av kreative arkitekter.

Hver dag utvikler ingeniører måten vi bruker materialer til høye bygninger på. Lettere materialer som kan bidra til å redusere vekten på konstruksjonene og forenkle konstruksjonsfasen blir mer relevante. Aluminium både i fasader og vinduer i høyhus er et perfekt eksempel på en slik trend.

I fasader og ytre kledning for høyhus er aluminium udiskutabelt det beste materialet å bruke, sammenlignet med andre materialer som glass, komposittpaneler, betong, etc.

 

Hvorfor aluminium er egnet for høye bygninger

Her er grunnen til at aluminium er det beste materialet å bruke i fasader og ytre kledning:

  1. Den store fordelen med aluminium er kombinasjonen av gode mekaniske egenskaper og   ekstruderingsprosessen. Man kan enkelt formgi aluminiumprofilen til å passe fasadens spesifikasjoner både når det gjelder estetikk og ytelse.
  2. Mekanisk ytelse inkluderer å sikre fasadens evne til å motstå stressfaktorer som vindtrykk og vekt på andre inngående komponenter, og dennes evne til å tåle mulige bevegelser i strukturen, fra små naturlige termiske eller strukturelle bevegelser opp til større forskyvninger når det kreves at bygningen er jordskjelvsikker.
  3. Fasader, som en grense mellom innsiden og utsiden, er også nødt til å klare ulike typer strømninger og utvekslinger mellom de ytre og indre omgivelsene. Dessuten må disse fasadene eller ytre kledningene være mer og mer "intelligente" for å optimalisere den interne komforten til brukerne – til enhver tid på dagen – i henhold til ytre forhold som temperatur, sol, regn og vind.

Dette er de viktigste faktorene som må imøtekommes:

  • Luft- og regntetthet
  • Energisparing (termisk ytelse)
  • Energiproduksjon
  • Belysning (solskjerming og solkontroll)

I tillegg vil andre faktorer som økonomisk ytelse – eller kostnadseffektivitet, bærekraft – eller maksimal mulighet for resirkulering, være mer og mer avgjørende. Ut fra disse faktorene er aluminium unikt. Allerede i dag tilbyr vi Hydro CIRCAL i våre fasader – med minst 75% resirkulert aluminium fra tidligere produkter (forbrukerskrap).

 Material for High rise buildings

Kilde: http://www.shapesbyhydro.com/en/expert_thoughts/materials-for-supertall-buildings/

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt