2022-03-09

Profilteam AS, Hamar, sluttfører i disse dager en vellykket renovering av fasadene til det 11 etasjers høye kontorbygget "Dronning Mauds Gate 1-3" i Vika, Oslo.

De gamle vinduene fra 1980-tallet er erstattet med en moderne og godt isolert glassfasade. Foran glassfasaden er det montert en ny steinfasade, tilsvarende den opprinnelige.
Med brannceller hver andre etasje oppover, består den kontinuerlige glassfasaden vekselvis av standard fasade og brannklassifisert fasade.
Profilteam har levert glassfasaden type WICTEC 50 fra WICONA, som i sin oppbygging fritt kan kombinere standard med brannhemmende glassfasade.

Til dette kontorbygget har WICONA levert fasadeprofilene i lavkarbonlegeringen Hydro CIRCAL 75R. En legering som består av minimum 75 % resirkulert tidligere brukt aluminium (end-of-life).
Med et fotavtrykk på kun 2,3 kg CO2 pr. kg aluminium gir denne fasaden totalt store reduksjoner i CO2-utslipp i forhold til en gjennomsnittlig legering benyttet i Europa.
For å markere dette mottok Profilteam AS nylig Hydro CIRCAL CERTIFICATE for prosjektet "Dronning Mauds Gate 1-3", som bevis for at prosjektet har kuttet utslipp med 325 tonn CO2-ekvivalenter.

Prosjektleder Bjørn Harald Bråthen, Profilteam AS (til høyre), mottar Hydro CIRCAL CERTIFICATE for prosjektet fra salgsingeiniør Frank Føleide, WICONA.

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt