Hvorfor aluminiumfasader fungerer godt i kombinasjon med andre byggematerialer
2020-05-03

I de siste 10-20 årene er det blitt oppført stadig flere bygg av massivtre i Norden og i Mellom-Europa. Først kom massivtre-elementer til eneboliger, barnehager, 3 – 4 etasjes hus og skoler. I den senere tid er næringsbygg oppført med hele bærestrukturen i massivtre. Dette blir nå også benyttet for høyhus, slik som for «Mjøstårnet» i Brumunddal som pr. 2019 er verdens høyeste bygg av massivtre med sine over 80 m.

Tradisjonelt har bærestrukturen for høyhus vært utført i armert betong, eller i stål og betong til for eksempel skyskraperne i større byer. Felles for de ulike bærestrukturer er at de alle trenger en utvendig fasade, en fasade som omslutter og tetter bygningen, gjør den beboelig og sørger for beskyttelse av byggets bærestruktur mot uønsket påvirkning og nedbryting fra vær og vind. Her kommer fasadeløsninger i aluminium og glass til sin rett, med sine varige overflater som trenger svært lite vedlikehold. Stort sett kun renhold.

Aluminiumfasader fra Hydro Building Systems har i flere årtier vært benyttet som yttervegger i høyhusenes fasader. Fasadeløsningene er i stadig utvikling og de tilfredsstiller dagens høye krav til luft- og regntetthet, kan isoleres for å redusere energibehovet, kan ha store glassflater for å slippe inn tilstrekkelig dagslys, kan få påmontert solskjerming for å ha kontroll på sollys og solvarme som kommer inn i bygget, etc. etc.

For noen aluminiumfasadeløsninger det mulig å montere profiler, glass, isolasjon m.m. til byggets struktur ute på byggeplasser. Her er man avhengig av å jobbe i stillas på utsiden av bygget, så derfor benyttes plassbygde fasader kun til bygg med et begrenset antall etasjer. For høyere bygg vil plassbygde fasader bli svært arbeidsintensive med tilhørende alt for høye rigg- og montasjekostnader.

Hydro Building Systems har gjennom de siste 25 årene, via varemerket WICONA, utviklet og levert elementfasader i aluminium til en rekke bygg world wide. De etasjehøye elementene kan gjerne benyttes til lavere bygg, men er spesielt godt egnet for montasje med kran på høyhus.

Oppbygd av isolerte aluminiumprofiler produseres elementene fiks ferdige med glass, isolasjon, paneler mm under tak inne i fasadeentreprenørens eget verksted, fraktes til byggeplass og heises på plass på allerede formonterte og justerte innfestingskonsoller.


Hvordan fester man en elementfasade til en massivtre-konstruksjon i forhold til en av stål eller betong?

Alle festekonsoller og festemidler må dimensjoneres uansett om man fester til stål, betong eller treverk. Hvert element festes til 2 konsoller, og med en typisk elementbredde på ca. 2,4 m, så er det også viktig å kontrollere at nedbøyingen av dekkeforkanter eller bjelker ligger innenfor det akseptable spekteret for den prosjekterte elementfasaden.

Aluminiumfasader i kombinasjon med andre utvendige fasadematerialer

En fasade av glass og aluminium har ofte en inndeling med romhøye transparente glass og et isolert tettfelt i sonen foran dekkeforkanter. Utvendig materiale i tettfeltet kan være fargede aluminiumplater eller fasadeglass som er «look-a-like» det transparente glasset. Fasaden får en slett overflate som blir «speilende» om man benytter «look-a-like» fasadeglass. En speiling av omgivelsene kan være tilsiktet og spennende for mange. Andre mener at plane fasader får en oppbygging som kan virke monoton.

Dagens arkitekter vil gi de byggene de skaper sitt særpreg ved å la andre materialer enn aluminium og fasadeglass ta plassen i tettfeltene. I noen tilfeller kommer arkitekten opp med idéer og skisserer en «3-dimensjonal» oppbygging av ytterfasaden. I de siste 8-10 årene er det oppført et par dusin WICONA elementfasade-bygg i Norge der elementene stadig oftere får en slik «3-dimensjonal» utside. Den utvendige kledningen blir festet på utsiden av selve elementet, utenfor det ytre glasslivet. Den utvendige kledningen kan være oppbygd av aluminiumkassetter (av type Alucobond o.l.), noe vi ser er benyttet til «Fornebuporten» i Oslo. Kassettene bygger tilstrekkelig ut slik at den utvendige solskjermingen blir helt skjult bak kassettene når de er oppe. Aluminiumkassetter blir også benyttet på «Økern Portal» for å gi ytterfasaden det særpreget som arkitektene ønsker.

Andre varianter, som vi kan se på prosjektet «Hasle Linje K2B» i Oslo, er å benytte boltet, lysfarget fasadeglass festet på utsiden, på tilsvarende måte som aluminiumkassettene på «Fornebuporten».

Kontorbygget «Valle Wood» i Oslo har en bærestruktur av massivtre. Elementfasaden i aluminium er festet til den 7 etasjers høye massivtrekonstruksjonens dekkeforkanter. Elementenes utside har en «3-dimensjonal» kledningen av treverk for å gi bygget et uttrykk av å være et massivtrebygg.

I disse dager realiseres en 20.000 m2 stor WICONA elementfasade i Oslo. Omkring halvparten av elementfasaden til «VIA»-prosjektet er såkalte close cavity-elementer. Til disse «hybrid»-elementene er det i ytterkantene utvendig påmontert vertikale og horisontale steinplater. I tillegg har elementene en platekledning av kobber inn mot glasset.

Disse byggene viser at elementfasader av aluminium i dag kan ha utvendige kledninger i et mangfold av ulike materialer. 

Kan WICONA anbefale treverk brukt som utvendig synlig materiale i en elementfasade?

Når prosjekter med de ulike utvendige materialvalg skal realiseres, starter WICONAs ingeniører, på oppdrag fra fasadeentreprenøren, med å detaljere prosjektløsningen slik at elementene også kan ta opp de ekstra laster elementet utsettes for fra det valgte materiale.

Vi fokuserer på at elementets profiloppbygging er ideell i forhold til materialvalget og at lastoverføring via elementet og inn til elementets innfestingsbraketter til bygget blir ivaretatt.

Hvilken kvalitet på kledningsmateriale som blir benyttet er det fasadeentreprenøren selv som til slutt beslutter, og bærer selv ansvaret for kvaliteten i garantitiden.

De fleste materialene benyttet som kledning nevnt over er uorganiske materialer. Det vil si at de ikke påvirkes i særlig stor grad av vær og vind. For organiske kledninger som treverk derimot, så må man følge treleverandørenes anbefalinger og intervaller for vedlikehold som maling etc. av disse. Et bygg i Oslo trenger nødvendigvis ikke ha samme intervaller for vedlikehold som for et bygg plassert i et fuktigere klima, som for eksempel ut mot havgapet på Vestlandet.

Uansett valg og design av den utvendige kledningen kan WICONA levere en elementfasade-konstruksjon i aluminium tilpasset disse for byggets yttervegger.

Foto: Valle Wood, Norge. Arkitekt: Lund Slaatto / Byggindustrien, Trond Joelson.

 

Kontakt WICONA NORGE:

Frank Føleide

Distriktsansvarlig
Telefon: 22 42 22 00
Mobil: 958 20 551

E-mail: frank.foleide@hydro.com

 

 Kilde: http://www.shapesbyhydro.com/en/manufacturing/why-unitized-element-facades-of-aluminium-work-well-on-wooden-buildings/ 

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt