2024-01-19

Å forstå hva du beskriver når det kommer til vinduer, dører og fasader med resirkulert aluminium kan gjøre en stor forskjell for karbonavtrykket i ditt neste bærekraftige byggeprosjekt.

Når du designer bygninger med tanke på sirkularitet, er aluminium et enkelt valg. Det er et av få byggematerialer som beholder alle sine egenskaper etter resirkulering. Det kan omsmeltes og brukes igjen og igjen i nye produkter, og er derfor et bærekraftig byggemateriale.

Hvorfor det er viktig å sjekke hvordan aluminiumet er produsert

Imidlertid kan karbonavtrykket til primæraluminium virke høyt sammenlignet med andre bygningsmaterialer, dersom arkitekter ser på gjennomsnittlig CO2-utslipp eller innhold av karbon i byggematerialer. Dette avhenger av måten aluminium produseres på. Med bærekraftig produksjon har aluminium faktisk et av de laveste karbonavtrykkene.

Et godt sted å begynne er å unngå aluminium der drivstoffet som brukes til produksjon av elektrisitet til smelteprosessen gir et høyt karbonavtrykk. Ifølge CRU, Hydro Analysis, IAI, er verdensgjennomsnittet 16,7 kg CO2 per kilo produsert aluminium. Dette skyldes i stor grad elektrisitet produsert av kull. Ved å se etter alternativer som bruker fornybar energi fra vann-, vind- og solkraft er gode alternativer.

Alternativt kan du se etter aluminium som inneholder resirkulert aluminium fra forbrukerskrap i produksjonsprosessen, som krever et mye mindre energibehov enn ved produksjon av primæraluminium. Ifølge European Aluminium (2015) i sin artikkel “Recycling Aluminium. A Pathway to Sustainable Economy ” trengs kun 5% av energien som kreves til produksjon av primæraluminium i resirkuleringsprosessen.

Derfor er noen byggsystem i aluminium definitivt grønnere enn andre, og når produsenten hevder at produktene er laget av resirkulert innhold, er ikke dette tilstrekkelig lenger. Det er viktig å ta skrittet videre og bli kjent med forskjellen mellom begrep som prosesskrot/produksjonsskrap og forbrukerskrap. Forskjellen er stor.

Uansett hvilken fasadeløsning du beskriver er det noen nyttige definisjoner som hjelper deg med å navigere i begrepene knyttet til resirkulert aluminium:

Resirkulert innhold

Innen aluminiumsindustrien betyr resirkulert innhold både prosesskrot/produksjonsskrap og forbrukerskrap i produktet.

Prosesskrot/produksjonsskrap – ubrukt avfall

Resirkulert prosesskrot/produksjonsskrap er i hovedsak avfall fra en ekstruderingsprosess. Det har aldri vært et 'produkt'.

Det positive er at når aluminium resirkuleres spares omtrent 95% av energien som kreves i produksjonen av primæraluminium.

Resirkulert forbrukerskrap – oppbrukt eller gjenvunnet aluminium

Når et aluminiumprodukt har endt sin livssyklus og er klart for avhending, resirkulering eller gjenbruk, er dette kjent som forbrukerskrap. En vindusramme i aluminium i en bygning kan for eksempel betraktes som forbrukerskrap når bygningen blir revet. Aluminiumet fra produktene blir sortert, omsmeltet og deretter brukt til å lage et nytt produkt.

Hva er den virkelige forskjellen?

Resirkulert og resirkulerbart innhold = Bedre for den sirkulære økonomien

Å produsere metall av topp kvalitet med høyt innhold av forbrukerskrap er en mer kompleks prosess. Imidlertid gir det lavere karbonavtrykk og er derfor mer tiltalende fra et bærekraftig perspektiv.

Eksemplet med vindusrammen i aluminium igjen: Rammen er sannsynligvis anodisert og/eller lakkert. Rammen kan også inneholde festemateriell, skruer, glass, termisk isolasjon m.m. Til sammenligning er prosesskrot/produksjonsskrap i utgangspunktet 'rent' metall.

Resirkulering av aluminium fra en vindusramme har mange trinn, inkludert inspeksjon, sortering, lakkfjerning og makulering. Metallet må røntgenfotograferes for å identifisere legeringselementer og sorteres, da forskjellige typer legeringer ikke skal smeltes sammen for å oppnå en så lik høykvalitetslegering tilbake fra resirkuleringsprosessen som mulig.

WICONAs morselskap Hydro stoppet dette aluminiumsavfallet fra å kastes, og har utviklet Hydro CIRCAL – en serie aluminiumlegeringer laget av resirkulert forbrukerskrap, som for eksempel fasader og vinduer som er demontert fra bygninger og resirkulert.

For tiden tilbys Hydro CIRCAL® 75R, med minst 75% aluminium fra forbrukerskrap – med et av de laveste CO2-avtrykkene i verden på kun 1,9 kg CO2-utslipp per kilo aluminium. Det gjennomsnittlige karbonavtrykket til aluminium som forbrukes i Europa er 8,6 kg CO2-utslipp per kilo aluminium.

I Hydro jobbes det kontinuerlig med utvikling av nye produkter med enda høyere innhold resirkulert aluminium.

Det er verdt å merke seg at en produsent som markedsfører høyt gjennomsnittlig resirkulert innhold på mer enn 90% i sine produkter skal opplyse om andelen forbrukerskrap i produktet.

For å imøtekomme den økende etterspørselen etter mer bærekraftige produkter i byggeprosjekter tilbyr WICONA vinduer, dører og fasader produsert med Hydro CIRCAL® 75R - resirkulert høykvalitetsaluminium eller Hydro REDUXA - et sertifisert lavkarbonaluminium.

Ved å beskrive Hydro CIRCAL eller Hydro REDUXA, vil dine design allerede oppfylle miljøstandarder og sertifiseringer for grønne bygg som LEED, BREEAM og DGNB.

Sjekkliste for bærekraftens troverdighet for å spesifisere for å spesifisere fasader, vinduer og dører i aluminium

• Sjekk sporbarhetet

Er produksjonen av aluminium fullt sporbar? Sertifiserer en uavhengig tredjepart, som DNV-GL, produktet?

• Sjekk sertifiseringer og byggestandarder

Har produktet standarder som Svanemerket, eller miljøsertifiseringer som EPD (Environmental Product Declaration), Cradle to Cradle™, ift Rosenheim eller BREEAM-NOR, LEED, GGNB?

Hvordan kan du sikre en høyere andel resirkulert innhold til ditt neste bygg?

I økende grad krever klienter bruk av bærekraftig aluminiumsystem i sine byggeprosjekter. Teksten under kan spesifiseres i anbudsdokumentet:

Byggsystemet i aluminium inneholder resirkulert materiale som følger:

Aluminium med minst 75% end-of-life (EoL) materiale, e.g. EN AW-6060 T66.

Aluminium med EoL materiale viser at aluminiumet har vært brukt i, og er demontert fra en bygning, og som deretter er resirkulert.

Aluminiumlegeringen med minimum 75% andel resirkulert forbrukerskrap (≥ 75% EoL materiale) må være verifisert av en uavhengig tredjepart.

SPØR OSS OM HVORDAN DU KAN TA EN GRØNNERE TILNÆRMING MED DIN NESTE FASADE

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt