Gårda Vesta, med elementfasader fra WICONA, baner vei for fremtidens kontor med fokus på arbeidsmiljø og trivsel

Gårda Vesta, med elementfasader fra WICONA, baner vei for fremtidens kontor med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
2021-03-02

Arbeidsmiljøet er uten tvil det viktigste bidraget til ansattes tilfredshet. Det er et krav til at arkitekter alltid designer noe spektakulært og særegent, hvilket noen ganger kan gå på bekostning av arbeidsmiljøets funksjon og trivsel. Dette var imidlertid ikke tilfelle med Gårda Vesta i Gøteborg som har oppnådd den ettertraktede WELL Building Standard-sertifiseringen. Prosjektet oppnådde sertifiseringen ved å basere designet på 7 kriterier: helse, luft, vann, lys, lyd, kosthold, bevegelse og velvære.

94 meter høye Gårda Vesta sies å være det Gøteborgs nye landemerke. Den moderne kontorbygningen består av to blokker på henholdsvis 25 og 14 etasjer. Første etasje er utformet med sikte på å bli det sosiale knutepunktet i bydelen Gårda. Den urbane arkitekturen med store sosiale områder og en restaurant oppmuntrer til samhandling mellom både leietakere og innbyggere i nabolaget.

Winston Churchill sa en gang: "Vi former bygningene og deretter former bygningene oss". Den urbane arkitekturen er oppmerksom på de kognitive effekter design kan ha på det menneskelige sinnet. Det har blitt forsket mye på design og psykologisk påvirkning. En studie fra University of Waterloo i Canada viste at folk er sterkt påvirket av bygningenes fasade. Er den interessant, påvirker den menneskene positivt, mens er fasaden kjedelig og enkel vil virkningen være negativ. Gårda Vesta er ikke bare fascinerende på grunn av fokuset på leietakernes trivsel, men også på grunn av design. Fasaden er elegant og røff med sin blanding av Corten-stål og blendende glass- og aluminiumfasader som minner om det nærliggende områdets industrimiljø og gamle fabrikker.

“Gårda Vesta fokuserer på fleksible romløsninger, godt dagslys, høy kvalitet på lyd- og luftmiljø, samt flater og løsninger som oppmuntrer til fellesskap og bevegelse,” sier Kristina Olsson, arkitekt i White Arkitekter.

For å imøtekomme alle pendlere, både bilister og syklister, har garasjen 200 p-plasser for sykler og 48 p-plasser for biler. Med en lett tilgjengelig sykkelparkering oppfordrer bygningen leietakerne til å ta grønne valg. WELL-sertifiseringen stiller høye krav til godt arbeidsmiljø og trivsel, og trivselskonseptet inkluderer krav til belysning, luft, lyd, sosiale interaksjoner og bevegelse – og ikke å forglemme ideen om å stimulere hjernen. Kunst og design er derfor høyt prioritert med 150 høydemeter kunst i trapperommene.

“I Gårda Vesta har vi designet en banebrytende bygning som tar sikte på å gi leietakerne de beste forholdene for et hyggelig og harmonisk arbeidsmiljø,” sier Kristina Olsson, arkitekt i White Arkitekter.

Moderne arkitektur dreier i retning av å skape sosiale rom som oppmuntrer til fellesskap snarere enn uavhengige arbeidsplasser. Gårda Vestas arkitektoniske bilde sier mer enn tusen ord, og er ikke bare en fantastisk bygning - men også et arkitektonisk landemerke.

Arkitekt: White Arkitekter
Produsent: UPB AS
WICONA-løsninger: WICTEC EL evo

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt