WICLINE Innbruddshemming

Personsikring og bygningsbeskyttelse – for ditt bygg trenger du en løsning som kan realiseres med aluminiumsystemer på en helhetlig og kompatibel måte. Dette kan oppnås med WICONAs serier for vinduer, dører og fasader, som alle kan utføres som innbruddshemmende konstruksjoner, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. De forskjellige nivåene for motstandsklasser kan oppnås for alle WICONAs vindusserier uten visuelle korrigeringer av konstruksjonene, med kun et minimum av tillegg basert på standardutformingen.
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3
WICLINE 75 evo RC2 / WICLINE 75 evo RC3

Egenskaper

Systemtestresultater / CE produktsertifi kat i henhold til NS EN 14351-1:2006+A2:2016

Generell informasjon
Se klassifisering av den enkelte vindusserie.

Tekniske ytelser

Innbruddshemmende i henhold til NS EN 1627

  • Normen for innbruddssikring NS EN 1627 ble i 2011 innført i alle europeiske land. Denne erstatter de tidligere nasjonale standarder. Klassene er endret til å gå fra RC1N til RC3. Disse er dog ikke identiske med de tidligere klasser WK1 til WK3, da selve testutførelsen er endret.

Testresultater for WICONA vindussystemer

  • De nye WICLINE 65 evo og WICLINE 75 evo vindusserier er i alle varianter blitt testet etter den nye norm NS EN 1627 og kan derfor beskrives, innbygges og godkjennes etter de aktuelle normkrav.

Innbruddshemmende i henhold til NS EN1627, respektive DIN1627

WICLINE 65 evo/ 75 evo Side, dreie/vipp, vipp, vipp/dreie, Fransk vindu
WICLINE 65 evo/ 75 evo Overlys
WICLINE 65 evo / 75 evo Skjult ramme (blokkvindu)
WICLINE 65 evo/ 75 evo Klassisk Design
WICLINE 95 Side, dreie/vipp, vipp, vippe/dreie, overlys
WICLINE 115 AFS Side, dreie/vipp, vipp, vippe/dreie, fast felt
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt