WICSTYLE Innbruddshemmende dør

For beskyttelse av mennesker og materielle verdier skal fasader og veggpartier kunne oppfylle et påkrevet sikkerhetsnivå. De ulike WICONA produktseriene av vinduer, dører og fasader tilfredsstiller med enkle tiltak innbruddshemmende klasser inntil RC3. Innbruddshemmende egenskaper kombineres problemfritt med andre funksjoner som brann- og skuddsikring. De ulike tilleggsfunksjonene påvirker ikke elementenes ytre design som dermed kombineres sømløst med standardprodukter.

Egenskaper

Systemtester / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006+A2:2016

Generell informasjon
Se klassifisering av den enkelte dørserie

Tekniske ytelser

Innbruddshemming etter NS EN 1627

  • Innføringen av den felleseuropeiske normen for innbruddshemming NS EN 1627 har erstattet tidligere benyttede nasjonale normer (i Norge NS 3156 /-3157). NS EN 1627 klassifiserer innbruddshemmende produkter fra RC1N til RC6, og WICONAs dørserier oppfyller inntil klasse RC3.

Testresultater, WICONAs dørserier

  • WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo dørserier i flere varianter er testet og klassifisert etter NS EN 1627. 
  • Tofløyet rømningsdør oppfyller klasse RC3.

Innbruddshemming iht. NS EN 1627

WICSTYLE 65 evo/ 75 evo slagdører
WICSTYLE 65 evo/ 75 evo classic design
WICLINE 65N uisolert
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
WK1, WK2

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt