WICTEC Innbruddshemming

Visse bygninger eller deler av bygninger har behov for økt sikkerhet for personer eller materielle verdier. WICTEC fasadesystemer, eventuelt i kombinasjon med WISTYLE dører og WICLINE vinduer, kan oppgraderes for ulike grader av innbruddshemming. Alle tilgjengelige klasser kan utføres uten at utvendig design påvirkes. Det innebærer at klassifiserte partier av fasaden ikke avviker fra standard utførelse.
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3
WICTEC 50 RC2 / WICTEC 50 RC3

Egenskaper

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 13830

Generell informasjon
Se klassifisering av den enkelte fasadeserie.

Tekniske ytelser

Innbruddshemming etter NS EN 1627

  • Innføringen av den felles-europeiske normen for innbruddshemming NS EN 1627 har erstattet tidligere benyttede nasjonale normer (i Norge NS 3156 /-3157). NS EN 1627 klassifiserer innbruddshemmende produkter fra RC1N til RC6

Testresultater med WICONA produkter

  • WICTEC fasader som allerede var testet for innbruddshemmende egenskaper er nå bedømt over i de nye klassifiseringene og bedømningsdokumentasjon foreligger iht. NS EN1627

Innbruddshemming etter NS EN 1627/ klassifiseringer

WICTEC 50
WICTEC 60
WICTEC 50 Passivhusfasade
WICTEC 50 SG Integrert klemlist
WICTEC 50A Påbygningsfasade
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N, RC2N, RC2, RC3
RC1N
RC1N
RC1N, RC2N, RC2

Godkjenning i samsvar med nasjonale forskrifter.

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt