WICTEC Modul air

Fasader, solskjerming, tørrluftssystem, produksjon og montering av sertifiserte WICONA-partnere, garanti, vedlikehold og 24/7 service – alt fra én kilde. Alle komponenter er optimalt koordinert og langtidstestet for å sikre topp funksjonalitet og sikkerhet med lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

En komplett pakkeløsning for deg

WICTEC Modul Air er en forseglet dobbeltfasade der hulrommet ikke er tilkoplet inneklimaet eller været utendørs, og som kontinuerlig tilføres tørr luft.

Solskjerming

WICTEC Modul Air bruker kun systemer som er sertifisert og testet i forhold til driftssikkerhet. Da solskjermingen ligger beskyttet i hulrommet kan den brukes når som helst, uavhengig av de rådende værforholdene. Det er ikke behov for rengjøring av solskjermingen. Motoren er plassert utenfor hulrommet og er lett tilgjengelig. Dette reduserer behovet for vedlikehold betydelig.

Tørrluftsystem

Den konstante tilførselen av tørr luft via et sentralt tørrluftsystem med lavt vedlikeholdsbehov skaper et nesten rent miljø i hulrommet. Dermed unngås synlig kondens eller tilsmussing. Rengjøring av glassene i hulrommet er derfor ikke nødvendig, og rengjøringskostnadene reduseres til et minimum.

Produksjon og montering

Produksjon og montering av WICTEC Modul Air fasaden utføres utelukkende av våre sertifiserte WICTEC Modul Air-partnere.

Vår garanti

10 ÅRS GARANTI PÅ TØRRLUFTSSYSTEMET OG SOLSKJERMINGEN MED WICONA SIN VEDLIKEHOLDSKONTRAKT.

Tørrluftssystem og solskjerming

  • Vedlikeholdsavtale med årlig service for WICONA tørrluftssystem fra år 1
  • Vedlikeholdsavtale med årlig service for WICONA solskjerming fra år 1
WICONA tørrluftsystem
WICONA solskjerming
Vedlikeholdsavtalen for WICONA tørrluftsystem omfatter vedlikehold, inspeksjon, service, forebyggende vedlikehold og reparasjoner av tørrluftsystemet. Langvarig pålitelighet er en kvalitetsfunksjon i WICTEC Modul Air-systemet. Dersom tørrluftssystemet utvikler en feil, vil våre servicespesialister som er tilgjengelige 24/7 utføre reparasjoner så raskt som mulig, 7 dager i uken.
Vedlikeholdsavtalen for WICONA solskjerming inkluderer vedlikehold, reparasjon og utskifting av individuelle solskjermingsenheter om nødvendig, samt visuell inspeksjon og driftskontroll. Ved vedlikehold justeres og posisjoneres endestoppene til solskjermingen etter behov.

Beregninger, tester og godkjenninger

Lys-, sol- og termiske verifikasjoner i henhold til EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, NS-EN 12898:2019, DIN EN ISO 12631:2018-01 og DIN EN ISO 10077-2:2018-01

Lydisolering i henhold til EN ISO 717-1:2013, EN ISO 10140-1:2016 og EN ISO 10140-2:2010

Bestemmelse av mekanisk varighet med integrerte solskjermingssystemer (20 000 sykluser) basert på ifts retningslinjer VE-07/3 og DIN EN 1279-4: 2018-10

Kondens-egenskaper i henhold til DIN 75201:2011-11, DIN EN 1279-6:2021-05 og på et helt WICTEC Modul Air-fasadeelement basert på ifts retningslinjer VE-07/3

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt