WICSTYLE 75 Rømningsdør

En bygning skal være utstyrt med fluktveier der mennesker problemfritt skal kunne forsere dører i en rømnings- eller panikksituasjon. Standardene NS EN 179 og NS EN 1125 beskriver krav og testmetoder for beslag til henholdsvis rømnings- og panikkdører. NS EN 179 er beregnet for bygninger uten offentlig publikumstrafikk, der brukerne kjenner til og forstår betjeningen av rømningsdørene, mens NS EN 1125 gjelder for bygninger med offentlig publikumstrafikk, der brukerne ikke kjenner til betjeningen av rømningsdørene og må kunne benytte disse dørene uten instruksjoner. WICSTYLE dørsystemer tilbyr en rekke løsninger innen ulik design og funksjonskombinasjoner.

Tekniske ytelser

Profilteknologi

  • I henhold til NS EN 179 (rømningsvei) og NS EN 1125 (panikk)
  • Tilgjengelig for ulike WICSTYLE dørserier, noe som sikrer helhetlig design i kombinasjon med standardprodukter
  • For en- og tofløyet dør
  • Kan kombineres med innnbruddshemmende dører i klassene RC1 og RC2
  • Kan også kombineres med brannklasse EI 30 og EI 60 i kombinasjon med røyktetther (iht. nasjonale lover og regler. Se P-merking)

WICSTYLE dørserier som oppfyller krav i NS EN 179 (rømningsvei) og NS EN 1125 (panikk)

  • WICSTYLE 65 evo slagdør
  • WICSTYLE 75 evo slagdør
  • WICSTYLE evo klemfri dør
  • WICSTYLE 65N uisolert dør
  • WICSTYLE 77FP brannklassifisert dør

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt