cradle to cradle sustainability

Cradle to cradle

Sirkulær produktdesign basert på Cradle to Cradle.

3 innovasjonsprinsipper
3 innovasjonsprinsipper

Sertifiseringsprosessen
Sertifiseringsprosessen

WICONA – sertifiserte systemløsninger
WICONA – sertifiserte systemløsninger

Morgendagens materialer
Morgendagens materialer

Cradle to Cradle (C2C) er en ledende vitenskapelig basert standard for den sirkulære økonomien som integrerer fordelaktige miljø-, samfunns- og styringsfunksjoner. Formålet med Cradle to Cradle-sertifiseringen er å forbedre produktkvaliteten og deres relaterte prosesser for å få en bedre og positiv innvirkning på miljøet, menneskers helse og gjenbruk i den sirkulære økonomien.

3 innovasjonsprinsipper

Kvalitetsforbedring oppnås ved å fokusere på tre innovasjonsprinsipper:
• Alt er designet for å være et næringsstoff for noe annet (avfall = mat).
• Bruk fornybar energi produsert fra solenergi.
• Støtte mangfold inkludert konseptuelt, kulturelt og biologisk mangfold.

I henhold til C2C-prinsippene er produkter produsert med kjente komponenter som er enkle å demontere for å skape nye produkter (en prosess som kalles "up-cycling") i både biologiske og tekniske sykluser.

C2C omfatter begrepet sirkulær økonomi: Det er et spesielt fokus på verdiskaping fra resirkulerte og sekundære materialer.

C2C dekker mange aspekter av produktenes produksjonsprosess: Ikke bare selve materialene, men også menneskene og prosessene bak produksjonen. Derfor er det en utfordrende, krevende, men også kraftfull og innflytelsesrik standard.

Filosofien bak C2C er å forbedre produktene og gjøre dem "mindre dårlige for miljøet og menneskene". Dette dekker selvfølgelig produkter for bygg- og anleggssektoren, men også for alle andre sektorer (mote, produkter til hjemmet, møbler, etc.). I dag er sertifiseringsinstituttet Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C PII).

Sertifiseringsprosessen

For å vurdere alle materialer som brukes i et vindu behøver den sertifiserte kontrollanten (EPEA for HBS) informasjon om alle komponenter i en produktbeholdning, fra materialinnhold til vekt. Her må leverandører også gi en del informasjon. Når prosessen er fullført, er produktet sertifisert i to år, og selskapet kan deretter fornye sertifikatet med oppdaterte data.

For mer informasjon besøk www.c2ccertified.org

WICONA – sertifiserte systemløsninger

Bærekraft har alltid vært i fokus for WICONA. I 2017 oppnådde WICONA sertifiseringen Cradle to Cradle Bronse (C2C) for sine systemløsninger. Siden da har WICONA jobbet kontinuerlig for å forbedre standarden for å oppnå neste nivå, hvilket vi har oppnådd.

WICONA produkter – C2C bronse

cradle to cradle wicona

Morgendagens materialer

Reduser bygningens klimaavtrykk med innovative og sirkulære produkter.

Kontaks oss

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt