2022-01-13

Hydro Building Systems præsenterer en patenteret teknisk innovation: den nye fjeder tætning til at optage store nedbøjninger fra betondækkene og det nye drænsystem til kontrolleret vandafledning.

Fjeder tætninger absorberer nedbøjningen fra betondækkenes kanter

Anvendelsen af lettere og svagere primære bygningsstrukturer sammen med bygningernes øgede højder i de senere år betyder, at problemet med relative nedbøjninger i betondækkene er blevet stadig vigtigere.

Under facadeplanlægningsprocessen er smalle sigtlinjer noget, som mange kunder og arkitekter fokuserer på. Men nedbøjninger, især i betonkonstruktionerne, og de belastninger som dette indebærer, skal absorberes og neutraliseres. Med det velkendte, fer og not princip, som anvendes i de fleste elementfacadekonstruktioner, er smalle sigtlinjer til bygninger over visse højder og nedbøjninger simpelt hen ikke muligt. For at løse dette problem har WICONA introduceret en nyudviklet fjerdertætning. Den giver mulighed for at absorbere relative nedbøjninger i betondækkene fra +15 mm til -12 mm.Takket være denne teknologi får arkitekter og planlæggere frie tøjler under udformning af projektet.

Den patenterede tætning kompenserer for de forventede nedbøjninger i betondækkene ved hjælp af et harmonikaprincip. Dermed er der ikke længere behov for projektspecifik produktion af en fjedertætning, der er skræddersyet til det pågældende byggeprojekt. Så der er ingen ekstra leveringstid forbundet med nye værktøjer, og byggeprocessen skrider hurtigere frem. Den fleksibilitet, som opnås ved anvendelse af tætningen, tilbyder tilsvarende fordele, når det gælder omkostninger.

Kontrolleret drænering af vand og fugt

Det gennemtestede WICONA-drænsystem til elementfacader er også blevet videreudviklet ved hjælp af kaskadeprincippet. Hvis det regner under installationen, er det næsten umuligt at undgå, at der trænger vand ind i facadeelementet. I bygninger med mange etager trænger der en tilsvarende større mængde vand ind – for meget til at man kan udlede den uden risiko lige ved foden af facaden. Så for at facadeentreprenøren kan være på den sikre side, har WICONA udviklet et patenteret guideprofil til kontrolleret af- og udledning af fugt (vand) under installationen.

Dette guideprofil indbygges i facadeelementet under produktionen på fabrikken. På denne måde er drænpunktet placeret i elementsamlingen, og dermed kan risikable drænåbninger i tværsamlingen elimineres. Det skaber en teoretisk 200 mm høj vandbarriere – en værdi der ikke kan forventes i praksis, men som udgør en ekstra kapacitet og dermed yderligere sikkerhed for entreprenøren. Afhængigt af antallet af etager i bygningen er det tilstrækkeligt at designe de horisontalt konstruerede WICTEC EL evo-elementer med styrestykker guideprofiler for hver anden eller tredje etage.

Systemvariation, processikkerhed og optimal logistik

WICTEC EL evo kan designes som enkelt- og dobbeltfacader og som facader med lukket hulrum. Mulighederne omfatter vægge med rammer, med vandrette og lodrette tværsprosser og hjørneelementer, samt forskellige udfyldninger, faste ruder, paneler, glasforsynede paneler og åbningselementer (vinduer).

Bygninger af enhver størrelse kan nu opnå et hurtigt og økonomisk design kombineret med kreativ mangfoldighed og et attraktivt udseende.

Yderligere fordele ved WICTEC EL evo-facaden er processikkerheden og de høje kvalitetsstandarder som følge af den omfattende præfabrikation fra fabrikken uden afbrydelser af vejrforholdene. ”Just-in-time”-levering og installation af de præfabrikerede elementer sparer tid og omkostninger og reducerer udgifterne til opbevaring og logistik på byggepladsen. Facadeelementerne kan installeres fra venstre mod højre og omvendt.

Ud over de innovations- og installationsfordele, der allerede er beskrevet, har WICTEC EL evo-elementfacader også en række overbevisende ydelsesegenskaber:

Luftgennemtrængelighed (AE 750 Pa)

Slagregnsmodstand: RE 1200 (statisk) og 250 Pa op til 750 Pa (dynamisk)

Vindbelastningsmodstand: +2,0 kN/m² / -3,2 kN/m²; øget vindmodstand (sikkerhed): +3,0 kN/m² / -4,8 kN/m²

Slagstyrke: Klasse I5/E5

WICONA tilbyder projektspecifik rådgivning og support til planlæggere, arkitekter og entreprenører for de nye WICTEC EL evo-elementfacader på tværs af hele planlægnings-, systemspecifikations- og implementeringsprocessen.

Læs mere: https://www.wicona.com/dk/dk/produkter/facader-wictec/elementfacade-stick-facader/wictec-el-evo/

KONTAKT OS

Leder du efter professionel råd? Har du et forslag, du gerne vil dele med os? Kom i kontakt med ekspert ved at klikke på linket herunder.

Kontakt