beyond tomorrow sustainability

Bæredygtighed

Build beyond tomorrow.

Vi anvender fremtidens lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt.

Whole life carbon
Whole life carbon

FN”s mål for bæredygtig udvikling
FN”s mål for bæredygtig udvikling

Vores holistiske tilgang
Vores holistiske tilgang

Kilder
Kilder

Hos Wicona mener vi, at vi har ansvaret og mulighederne for at tackle dagens og morgendagens mest presserende problem: klimaforandringer. Jordkloden bliver varmere, og det skyldes menneskets aktiviteter¹. Det truer enhver form for liv, og der kræves omgående handling, hvis vi ønsker, at vores planet skal overleve.

Endvidere forventes verdens befolkning at vokse med 2 milliarder mennesker over næste 30 år. Heraf vil de 70 % bo i byområder², hvilket betyder, at WICONA formentlig vil opleve en større efterspørgsel i bygge- og anlægssektoren³. Når flere og flere mennesker bor i bygninger, vil det betyde et øget energiforbrug og dermed kraftigt stigende CO2-udledninger. Behovet for at gentænke vores produkter og processer har aldrig været større på grund af et stigende pres fra lovgiverne – både på europæisk og internationalt niveau med nye standarder og begrænsninger med henblik på CO2-neutralitet– men også via national lovgivning, der bliver mere og mere krævende⁴.

Whole life carbon

Bygge- og anlægssektoren repræsenterer 39 % af de globale energirelaterede CO2-emissioner⁵. En bygnings CO2-aftryk skabes i to faser: under anvendelse (”driftsemissioner” forårsaget af opvarmning, køling mv.) og konstruktion (”forudgående” emissioner forårsaget af materialeudvinding og produktion, levering, affaldshåndtering mv.). Anvendelsesfasen repræsenterer 72 % af bygningens samlede CO2-aftryk; mens konstruktion og produktion repræsenterer 28 %.

WICONA udvikler fremtidens materialer for at tilbyde markedet højtydende, cirkulære produkter, der bidrager til en reduktion af de CO2-emissioner, som skabes i anvendelsesfasen. Samtidig udvikler vi også fremtidens produkter, hvor vi fokuserer på de forudgående emissioner for at bidrage til en reduktion af CO2-udledningerne både i produktions- og konstruktionsfasen. Med FN”s mål for bæredygtig udvikling som vores rettesnor satser vi på at reducere halvdelen af vores CO2-emissioner ved udgangen af 2025 og forpligter os til at bidrage med kvalitetsuddannelser og kapacitetsopbygning for 500.000 mennesker i vores lokalsamfund og for forretningspartnere fra 2018 til udgangen af 2030.

FN”s MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I september 2015 vedtog FN”s generalforsamling formelt 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, hvori der opstilles 17 nye ambitiøse globale mål for udryddelse af fattigdom, beskyttelse af planeten og sikring af velstand til alle. Til hvert enkelt mål er der knyttet specifikke milepæle, som skal nås over de kommende år frem mod 2030. FN”s mål for bæredygtig udvikling udgør en universel, integreret og transformerende vision for en bæredygtig verden.

Læs mere om de globale mål

Vores holistiske tilgang

Vi tror på, at for at være virkelig bæredygtig, skal vi se til en verden hinsides fire vægge og arbejde for at gøre den til en realitet – fra i dag. Det er derfor, vi går beyond, end blot materialer med lavt kulstofindhold i verdensklasse, for at drive alle dele af vores forretning så bæredygtigt som muligt.

WICONA har en holistisk tilgang til bæredygtighed og handler inden for 3 hovedområder:
Produkt: Vi går beyond materials for at reducere kulstofemissionen i brugsfasen.
Virksomhed: Vi går beyond products for at reducere de forudgående og indbyggede emissioner.
Samfund: Vi går beyond company for at se det større billede.

Kilder

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895. 
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)

Kontakt oss

Vil du gerne vide mere om vores genvundne aluminiumløsninger? Udfyld formularen ved at klikke på nedenstående link og sende din forespørgsel. Så vil en WICONA-ekspert kontakte dig inden længe.

Kontakt