Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass går sammen om at føre markedet mod CO2 fattige facader

2023-05-15

Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass går sammen om at drive dekarboniseringen ved at hjælpe byggeindustrien med at designe bæredygtige facader, der har indbygget cirkularitet. De to virksomheder viser vejen gennem brugen af kulstoffattige produkter takket være en høj procentdel af genbrugte materialer: specifikt Hydro Building Systems aluminiums facadeprodukter fremstillet af Hydro CIRCAL® 75R og Saint-Gobain Glass ORAÉ® glasunderlaget.

Hydro CIRCAL® 75R, der blev lanceret første gang i 2019, er aluminium af førsteklasses kvalitet fremstillet med minimum 75 % genanvendt, tidligere anvendt aluminium. Hydro CIRCAL® 75R har et kulstofaftryk blandt de laveste i verden: 2,3 kg CO2 pr. kilo aluminium.

ORAÉ® er et nyt glassubstrat med verdens laveste CO2-fodaftryk. I henhold til sin EPD har ORAÉ® en verificeret CO2-fodaftryksværdi på 6,64 kg CO2-ækvivalent pr. kvadratmeter (for et 4 mm substrat), en reduktion på 42 % sammenlignet med Saint-Gobain Glass European baseline klart glas. Dette er opnået gennem brug af vedvarende elektricitet og et genbrugsindhold på 64 %.

Med en fælles dedikation til bæredygtig udvikling er Saint-Gobain Glass and Hydro Building Systems, som omfatter TECHNAL, WICONA, SAPA og DOMAL-mærkerne, forpligtet til at hjælpe udviklere og specifikatorer med at skabe mere bæredygtige bygninger med lavere kulstofindhold. Bygninger er i øjeblikket ansvarlige for 39 % af de globale drivhusgasemissioner.

Ifølge en livscyklusvurdering af facader vurderes det, at bygningsfacadens indlejrede kulstof kan reduceres med op til det halve ved at kombinere facadesystemer fremstillet af Hydro CIRCAL® 75R og glas med ORAÉ®-produkter, såsom COOL-LITE ® XTREME ORAÉ®solar kontrol glas.

På grund af strenge emissionsbestemmelser og den simple kendsgerning, at ressourcereserverne langsomt, men sikkert er ved at blive opbrugt, er verdens interesse for urban minedrift stigende. Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass investerer hver for sig i at udvikle urbane minedriftspartnerskaber i hele Europa i overensstemmelse med deres cirkulære tilgang. Hver virksomhed har implementeret initiativer til at indsamle og genbruge udtjent aluminium og glas og dermed fremme cirkulæriteten. Dette er, hvad der i øjeblikket bliver gjort på en bygningsrenovering i Frankrig.

Endelig, ved at investere i genanvendte og genanvendelige produkter og støtte cirkularitet, kan bygningsudviklere ikke kun sænke det inkorporerede kulstof og skabe mere end-of-life værdi for bygningen, men også drage fordel af europæisk økonomisk støtte.

Marion Portenseigne, BU Glasfacade Specifikation Direktør hos Saint-Gobain Glass sagde: "Vi deler samme ambition som Hydro Building Systems, om at være ledere i let og bæredygtigt byggeri. Dette partnerskab vil gøre os i stand til at øge bevidstheden om CO2 lette løsninger til facader. Det betyder fælles træning til vores rådgivere for at forstå modpartens tilbud. derefter fælles kommunikations handlinger, der startede med BAU messe i Tyskland i april, og delte initiativer vedr. specifikke projekter for at fremme begge løsninger.”

Lucile Souyri, bæredygtighedschef hos Hydro Building Systems kommenterede: ”I mange år har bæredygtighed været en kernedel af vores strategi som virksomhed og drivkraften bag vores forpligtelse til lav CO2-innovation. Vi er glade for at kunne arbejde sammen med Saint-Gobain Glas i at sætte en ny standard og vise vejen mod et mere bæredygtigt byggemiljø.
Vores partnerskab omfatter således de elementer, der præsenteres af
Marion tidligere, og desuden arbejder sammen for at sikre at glas og aluminium fra udtjente facader vil blive genbrugt. Dette vil dog kun blive opnået gennem
tættere samarbejde med teams fra begge involverede virksomheder, fra de indledende designfaser til færdiggørelsen af bygningen."


Det er begge virksomheders ambition at fotsat arbejde med at udvikle partnerskaber med andre interessenter, uddybe deres forskning for at udvikle dem stadig mere bæredygtige produkter, og blive ved med at lede vejen ved at handle ud over kravene.

Find ud af mere om Hydro CIRCAL

For mere information om Saint-Gobain ORAE®

For ti år siden startede vi vores rejse mod dekarbonisering af bygningerne med CIRCAL 75R, og vi fortsætter med at gå forrest med CIRCAL 100R. Og nu ved at samarbejde med Saint-Gobain Glass, en stærk spiller fra byggesektoren, går vi videre end kravene
Henri Gomez, Vice President Hydro Building Systems
Sammen, takket være kombinationen af vores lave kulstofmaterialer, ORAÉ® og CIRCAL® 75R, er vi nu i stand at fremme en kulstoffattig facade, som indeholder omkring 50 % mindre indbygget CO2 i forhold til standard facade, medbringende udviklere og arkitekter sammen med os ind i vores forpligtelse over for CO2 neutralitet."
Bruno Mauvernay Managing Director Business Unit Glass Facades Saint-Gobain

KONTAKT OS

Leder du efter professionel råd? Har du et forslag, du gerne vil dele med os? Kom i kontakt med ekspert ved at klikke på linket herunder.

Kontakt