Hvad skal man se efter, når man specificerer systemer med genanvendt aluminium

2021-12-27

Viden om, ”hvad” du specificerer, når det handler om facade-, vindues- og dørsystemer med genanvendt aluminium, kan virkelig gøre en forskel for CO2-fodaftrykket på dit næste bæredygtige arkitekturprojekt.

Når man designer bygninger med fokus på cirkularitet, er valget af aluminium såre simpelt. Det er et af de få byggematerialer, der bevarer sine egenskaber efter genanvendelse. Det kan gensmeltes og genanvendes igen og igen i nye produkter, hvilket gør det til et bæredygtigt byggemateriale.

Hvorfor er det vigtigt at tjekke, hvordan aluminiummet er produceret?

Ved sammenligning af pålydende værdi med andre byggematerialer kan CO2-fodaftrykket for primæraluminium virke højt, hvis arkitekterne ser på gennemsnittet for CO2-udledning eller det indlejrede CO2 i byggematerialer ved hjælp af værktøjer som disse. Dette skyldes måden, det produceres på. Hvis det produceres bæredygtigt, har det faktisk et af de laveste CO2-fodaftryk.

En god start er at undgå aluminium, hvor det brændstof, der anvendes til at producere den elektricitet til smelteprocessen, resulterer i et højt CO2-fodaftryk. Verdensgennemsnittet, ifølge CRU, Hydro Analysis, IAI, er 16,7 kg CO2 pr. kilo aluminium, som primært skyldes kul, så en løsning er at kigge efter alternativer, der anvender vedvarende energi fra vand (hydrokraft), vind og solceller.

Alternativt kan man kigge efter aluminium, der anvender genanvendt aluminiumskrot i produktionsprocessen, hvilket betyder, at der genereres en lavere mængde varme (og dermed energi). Ifølge European Aluminium (2015) i dokumentet ”Recycling Aluminium. A Pathway to Sustainable Economy” kræver genanvendelsesprocessen kun 5% af energiforbruget sammenlignet med produktionen af primærmetal.

Visse arkitektur relaterede aluminiumssystemer er derfor markant grønnere end andre, og det er ikke nok, at producenter hævder, at de er fremstillet af genanvendt indhold – det er vigtigt at tage det et skridt længere og lære forskellen at kende mellem mere diskrete begreber som aluminiumskrot og forbrugeraluminiumskrot, da der i sandhed er stor forskel.

Uanset om du skal specificere en elementbaseret, påhængt eller skræddersyet facadeløsning er her en række praktiske definitioner, der kan hjælpe dig med at navigere i begreberne, der forbindes med genanvendt aluminiumsindhold:

Genanvendt indhold

Inden for aluminiumsindustrien inkluderer genanvendt indhold aluminiumskrot i produktet.

Aluminiumskrot – uanvendt affald

Genanvendt aluminium- eller aluminiumproduktionsskrot er, i bund og grund, affald fra en produktionsproces som aluminiumsekstrudering – det har aldrig været et ’produkt’ som sådan.

Et positivt skridt, når aluminium genanvendes, er, at det sparer omkring 95% af energien i forhold til produktion af primæraluminium.

Genanvendt aluminumskrot – udtjent eller genvundet aluminium

Når reelle aluminiumsprodukter har gennemlevet deres fulde livscyklus og er klar til bortskaffelse, genanvendelse eller genbrug, betegnes det som forbrugerskrot. En aluminiumsvinduesramme i en bygning kan fx betegnes som aluminiumskrot, når bygningen rives ned. Den indsamlede aluminium sorteres, gensmeltes og anvendes derefter til at producere et nyt produkt.

Hvad er den reelle forskel?

Genanvendt og genanvendeligt indhold = bedre for den cirkulære økonomi

Produktion af topkvalitetsmetal, der har et højt indhold af aluminiumskrot er en mere kompleks proces. Det giver dog et lavere CO2-aftryk og er derfor mere attraktivt fra et bæredygtigt byggeperspektiv.

Lad os se på aluminiumsvinduesrammen igen. Aluminiumsrammen er sandsynligvis anodiseret eller malet. Den kan også indeholde beslag, skruer, glas, termisk barriere – isoleringen i rammen. Omvendt er produktionsaffald basalt set ’rent’ metal.

Genanvendelse af aluminiummet fra en vinduesramme omfatter mange trin, inklusive inspektion, sortering, neddeling og fjernelse af overfladebehandling. Metallet skal røntgenfotograferes for at identificere legeringselementer og segregeres, da de forskellige legeringstyper ikke bør smeltes sammen, hvis du ønsker en lignende legering af høj kvalitet fra genanvendelsescyklussen.

WICONAs moderselskab Hydro har fokus på at forhindre koncernens aluminiumskrot i at lande på lossepladsen og har udviklet Hydro CIRCAL – som er en række aluminiumsprodukter, der er fremstillet af genanvendt, aluminiumskrot som facader og vinduer, der er blevet afmonteret fra bygninger og fuldt genanvendt.

I øjeblikket tilbyder Hydro Hydro CIRCAL® 75R, der indeholder mindst 75 % aluminium fra forbrugerskrot – et af de mindste CO2-fodaftryk på globalt plan: Med 2,3 kg CO2-udledning pr. kilo aluminium. Det er 4 gange mindre end det europeiske gennemsnit for primær udledning.

Virksomheden arbejder på at lancere de nye produkter med endnu højere indhold af genanvendt aluminium i fremtiden. Det er værd at bemærke, at en producent, som markedsfører et højt gennemsnitligt indhold på over 90 % i deres produkter, bør dokumentere, hvilke fraktioner af aluminiumskrot der er inkluderet.

For at opfylde det stigende behov for mere bæredygtige produkter på byggeprojekter tilbyder WICONA vinduer, døre og facader produceret med Hydro CIRCAL® 75R – der er genanvendt aluminium af høj kvalitet, eller Hydro REDUXA – som er certificeret aluminium med lav CO2-belastning.

Ved at specificere Hydro CIRCAL eller Hydro REDUXA vil jeres designs allerede opfylde standarderne, herunder certificeringer for grønne bygninger som LEED, BREEAM og DGNB.

Tjekliste for bæredygtighedstroværdighed til specificering af aluminiumsfacader, -vinduer og -døre

Undersøg sporbarheden

Er aluminiumsproduktionsprocessen fuldt sporbar? Certificerer en uafhængig tredjepart (som DNV-GL) produktet?

Søg certificeringsdokumentationen

Kig efter systemer, der også har bestået andre certificeringer, som ift Rosenheim, en EPD (Environmental Product Declaration) eller den internationale Cradle to Cradle™-certificering.

Se efter produkter, der opfylder standarder for grønne bygninger

Der findes aluminiumssystemprodukter på det britiske marked, der opfylder standarderne for certificering af grønne bygninger, herunder LEED, BREEAM og DGNB.

Hvordan introducerer I et højere indhold af genanvendt aluminium i jeres næste projekt

I stigende grad angiver kunderne en bæredygtig aluminiumssystempakke som et krav. Til specifikationsformål vil inkludering af nedenstående tekst i udbudsdokumentet give jeres forsyningskæde en tydelig retning:

Systemet anvender genanvendte materialer inden for følgende område:

• Aluminium med materialeanvendelse af mindst 75 % EoL (end-of-life),

fx EN AW-6060 T66.

Til aluminium med EoL-indvinding genanvendes materiale, der allerede har været installeret i og er fjernet fra en bygning, endnu en gang.

Andelen på minimum 75 % af dette forbrugerskrot (≥ 75 % EoL-materiale) skal verificeres ved hjælp af uafhængig certificering.

SPØRG OS, HVORDAN I KAN IMPLEMENTERE EN GRØN TILGANG I JERES NÆSTE FACADE

KONTAKT OS

Leder du efter professionel råd? Har du et forslag, du gerne vil dele med os? Kom i kontakt med ekspert ved at klikke på linket herunder.

Kontakt