WICTEC Modul air

Facader, solafskærmningsenheder, dry air-system, produktion og montering af certificerede WICONA-partnere, garanti, vedligeholdelse og service 24/7 – fra ét og samme sted. Alle komponenter er optimalt koordineret og langtidstestet for at sikre premium-funktionalitet og sikkerhed kombineret med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Komplet pakkeløsning

Facader

WICTEC Modul air er en forseglet, dobbeltvægget facade, hvor hulrummet ikke er i kontakt med indeklimaet eller eksterne vejrforhold, og konstant gennemstrømmes med tør luft.

Solafskærmning

WICTEC Modul air bruger kun systemer, der er certificeret og er testet for driftsstabilitet over en lang periode. Solafskærmningsenheden er beskyttet inde i hulrummet og kan derfor bruges på alle tidspunkter, uanset de ydre vejrforhold. Der er intet behov for rengøring af solafskærmningsenhederne. Drevene er placeret uden for hulrummet og er let tilgængelige fra lokalet. Det reducerer vedligeholdelsesniveauet markant.

Dry air-system

Den konstante gennemstrømning med tør luft via et centralt dry air-system med lav vedligeholdelse skaber næsten et renrums-miljø i hulrummet. Det forhindrer synlig kondens og tilsmudsning. Rengøring af hulrummet i den tilknyttede glasflade er ikke længere nødvendig, og rengøringsomkostningerne reduceres til et minimum.

Produktion og montering

Den professionelle produktion og montering af WICTEC Modul air-facadeenhederne udføres udelukkende af uddannede og certificerede WICTEC Modul air-partnere.

Vores garanti

10 års garanti på dry air-systemet og solafskærmningsenheder med en WICONA-vedligeholdelsesaftale

Dry air-system og solafskærmning

  • Vedligeholdelsesaftale med årlig service til WICONA dry air-system fra år 1
    Vedligeholdelsesaftale med årlig service til WICONA solafskærmning fra år 1
WICONA dry air system
WICONA solafskærmning
Vedligeholdelsesaftalen til WICONA dry air-system omfatter vedligeholdelse, inspektion, service, forebyggende vedligeholdelse og reparation af dry air-systemet. Lang driftsstabilitet er en kvalitetsegenskab ved WICTEC Modul air-systemet. Hvis der opstår en fejl i dry air-gennemstrømningssystemet, kommer vores 24/7-servicespecialister ud og besigtiger problemet. Reparation udføres hurtigst muligt, 7 dage om ugen.
Vedligeholdelsesaftalen for WICONA-solafskærmningsenhederne omfatter vedligeholdelse, reparation og udskiftning af individuelle solafskærmningsenheder, hvis der er behov for det, samt visuel inspektion og driftskontrol. I forbindelse med vedligeholdelse justeres og positioneres slutstoppene på solafskærmningsenhederne efter behov.

Beregninger, tests og godkendelser

  • Lys-, sol- og termisk verificering iht. EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019, DIN EN ISO 12631:2018-01 og DIN EN ISO 10077-2:2018-01
    Lydisolering iht. EN ISO 717-1:2013, EN ISO 10140-1:2016 og EN ISO 10140-2:2010
    Bestemmelse af mekanisk holdbarhed med integrerede solafskærmningssystemer (20.000 cykluser) baseret på ift’s vejledning VE-07/3 og DIN EN 1279-4:2018-10
    Dugdannende nedbør iht. DIN 75201:2011-11, DIN EN 1279-6:2021-05 og på et helt WICTEC Modul air-facadeelement baseret på ift’s vejledning VE-07/3

KONTAKT OS

Leder du efter professionel råd? Har du et forslag, du gerne vil dele med os? Kom i kontakt med ekspert ved at klikke på linket herunder.

Kontakt