goals sustainability

BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Dünyamızın dönüşümüne yönelik 17 Hedef

Rapor: Hydro and SGD
Rapor: Hydro and SGD

Geleceğin ötesini inşa et
Geleceğin ötesini inşa et

Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak amacıyla toplam 17 maddelik bir dizi cesur yeni Küresel Hedefle birlikte 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini resmen kabul etti.


Her hedefin 2030 yılına gelinene kadar geçen yıllarda ulaşılması gereken belirli adımları vardır.BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sürdürülebilir bir dünya için evrensel, entegre ve dönüştürücü bir vizyon sunmaktadır. BM Genel Sekreteri, ulaşılacak hedefler için herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı:  Devletler, özel sektör ve sivil toplum. İşletmeleri, kalkınma güçlüklerini ele almak için yaratıcılığı ve inovasyonu kullanmaya ve hükümetlerin sürdürülebilirlik raporlamasını teşvik etme ihtiyacını tanımaya açık bir şekilde davet etmektedirler.


BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle Hydro'nun GRI endeksinde nasıl ilişki kurduğumuz hakkında üst düzey bir inceleme yapmak için SDG Pusulası adlı bir araç oluşturulmuştur.

Dünyamızın Dönüşümüne Yönelik 17 Hedef hakkında daha fazla bilgi için: www.un.org/sustainabledevelopment/

Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

E_WEB_11.png  E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_WEB.png.png

Dünya giderek daha fazla kentleşmektedir. 2007 yılından bu yana dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşamaktadır ve bu payın 2030'a kadar yüzde 60'a çıkması beklenmektedir.

 

Şehirler ve metropol alanları küresel GSYİH'nın yaklaşık yüzde 60'ına katkıda bulunan ekonomik büyümenin güç merkezleridir. Ancak, bunlar aynı zamanda küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'ine yol açmakta ve kaynakların 60'ından fazlasını kullanmaktadır.

Hızlı kentleşme gecekonduda oturanların sayısının artmasına, yetersiz ve aşırı yük altında kalan altyapı ve hizmetlere (atık toplama, su ve sıhhi tesisat sistemleri, yollar ve ulaşım gibi), giderek kötüleşen hava kirliliği ve plansız kentsel genişlemeye yol açmaktadır.

COVID-19'un etkisi; özellikle de aşırı kalabalığın sosyal mesafe ve kişisel izolasyon gibi tavsiye edilen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını zorlaştırdığı dünya genelindeki kayıt dışı yerleşimlerde ve gecekondularda yaşayan bir milyar insan için, yoksul ve yoğun nüfuslu kentsel alanlarda en yıkıcı hale gelecektir.

BM gıda ajansı FAO, yoksul ve zafiyetli bölgelerde ikamet edenlerin gıdaya erişimlerini sağlayacak önlemler alınmadığı takdirde kentsel alanlarda açlık ve ölümlerin önemli ölçüde artabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur.

Geleceğin ötesini inşa et

Sürdürülebilir olmak için dört duvarın ötesindeki bir dünyaya bakmamız ve bunu gerçeğe dönüştürmek için bugünden başlayarak çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.  İşte tam bu nedenle, işletmemizin her bölümünü mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için birinci kalite düşük karbonlu malzemelerin de ötesine geçiyoruz.

WICONA sürdürülebilirlik konusunda bütünsel bir yaklaşıma sahiptir ve 3 ana alanda hareket eder:

Bize ulaşın

Geri dönüştürülmüş alüminyum çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sorgulamanızı göndermek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak formu doldurunuz. Kısa süre içinde bir WICONA uzmanı sizinle iletişime geçecektir.

İletişim