P-märkning/CE-märkning

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.

P-märkning/CE-märkning

Stränga kvalitetskontroller genomförs i hela vårt leverantörs- och produktionssystem, bland annat av:

  • God arbetsmiljö
  • Låga utsläpp
  • Optimal energieffektivitet

 

Detta säkerställer att WICONA’s produkter har minsta möjliga negativa effekt på miljö och människor.

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.

 

P-mäkning/CE-märkning

WICONA byggsystem är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. Enligt Godkännandebevis 0055/06 är våra fönster, dörrar, väggar, fasader och tak certifierade enligt P-märkningsreglerna SPCR 005 samt uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR). Denna P-märkning gäller byggsystem med stomme av aluminiumprofiler tillsammans med olika typer av fyllningar.
Att våra produkter är P-märkta ger användaren en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall högre tilläggskrav som efterfrågas på marknaden.

Att en produkt är P-märkt innebär att den är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP samt att installation/montage kontrolleras. Som tillägg till P-märkningen är våra produkter även CE-märkta. Mer information om P-märkning finns på SP:s hemsida.

CONTACT US

Are you looking for professional advice? Do you have a suggestion that you would like to share with us? Get in contact with an expert by clicking on the link below.

Kontakt