WICLINE 75 TOP

Fönstersystemet med ett slimmat profildjup på 75 mm och energiprestanda i passivhusnivå.

Högsta energiprestanda präglar utvecklingen av WICONAs nya fönsterserier. WICLINE 75 TOP, med det nyutvecklade och innovativa isolersteget ETC Intelligence®, uppnår högsta prestanda för värmeisolering, i nivå med passivhusstandard.

Hög kvalitet, tidsbesparande och effektiv produktion samt ett slimmat profildjup kombineras elegant med högsta prestanda för värmeisolering i nya fönstersystemet WICLINE 75 TOP. 

T = Termiskt högisolerande
O = Optimal prestanda och produktion
P = Passivhusstandard

Det nya isolersteget ETC Intelligence® når Uf- värde för den glasade båg-/karmkombinationen ned till 1.0 W/m²K utan tilläggsisolering, tack vare en innovativ kombination av material och design.

ETC Intelligence® innebär:
▪ Low Emission - innovativ teknologi som effektivt reflekterar värmen
▪ Low Transmission - effektiv värmeisolering som minimerar värmeförlusten
▪ Low Convection - optimal värmestegsgeometri i isolersteget

Systemets egenskaper:
▪ Uw-värde i passivhusnivå
▪ Förbättrat Uf-värde ned till 0.3 W/m²K för synlig båg-/karmkombination
▪ Förbättrat Uf-värde ned till 0.6 W/m²K för dold båg-/karmkombination
▪ Dold båge för glasade partier upp till 50 mm
▪ 44 mm och 48 mm fasadkarm möjligt

Värmeisolering:
▪ Uf = 0.79 till 1.3 W/(m²K)
▪ Uw-värde under 0.80 W/(m²K)


WICSTAR DPS beslag:
▪ Högkvalitativa, dolda beslagskomponenter med Direkt Positionerings System (DPS). Bågvikt för dolda gångjärn upp till 160 kg, för synliga gångjärn upp till 200 kg.

Systemkombinationer:
▪ WICLINE 75 TOP är fullt kompatibel med WICLINE 75 fönstersystem, WICSTYLE 75 dörrar och WICTEC fasadsystem med tilläggskarm.

Systemtestresultat:

Lufttäthet: Klass 4
Vattentäthet: E900
Motstånd mot vindlast: C5 / B5
Ljudisolering: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Slaghållfasthet: Klass 1
Manövreringskrafter: Klass 4
Mekanisk livslängd: Klass 3 (20,000 cykler)
Korrosionsmotstånd för beslag: Klass 5
Inbrottsskydd: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd: FB4 S, FB4 NS (beroende på profilkombination)
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008
   
EXTERNAL LINKS

Broschyr WICLINE 75 TOP

Produktdatablad – synlig båge

Produktdatablad – dold båge

CAD - Drawing

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.