Skottsäkra fönster

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med skottskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på otaliga WICLINE profilkombinationer, endast genom att lägga till ett standardutförande av yttre skydd i aluminium.

Teknisk beskrivning:

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
• Den gällande standarden för skottskydd på fönster, SS-EN 1522, gäller i samtliga europeiska länder
• De nya fönsterserierna, WICLINE 65 och WICLINE 75, med flertal variationsmöjligheter har framgångsrikt testats enligt den nya standarden SS-EN1522 och klarat klasserna FB4 S och FB4 NS
• Skottskydd kan kombineras med inbrottsskydd enligt SS-EN 1627 i klasserna RC1N, RC2N, RC2 och RC3

Möjliga kombinationer med andra WICONA produktserier med skottskyddsklass FB4:
• Dörrsystem WICSTYLE 65 / WICSTYLE 75
• Fasadsystem WICTEC 50

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
WICLINE 65 / 75 sidohängda, dreh-kipp, underkantshängda, dubbla: FB4 S/FB4 NS
WICLINE 65 / 75 överljus: FB4 S / FB4 NS

Systemtestresultat / CE produktöversikt
enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se klassifikationer för respektive WICLINE fönstersystem.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.