Inbrottssäkra fönster

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICLINE fönsterserier, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.

Teknisk beskrivning:

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
• Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011 och 2012. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 till WK3, då även testerna har ändrats.

Testresultat för WICONA fönstersystem:
• De nya WICLINE 65 och WICLINE 75 serierna med flertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specificeras och implementeras utan några ytterligare tester enligt denna nya standard.

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
WICLINE 65 / 75 Sidohängda, Dreh-kipp, underkantshängda, dubbla: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 / 75 Överljus: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 / 75 Dold båge: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 / 75 Classic design: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 125 Kopplade bågar: WK1, WK2, WK3

Systemtestresultat / CE produktöversikt
enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se klassifikationer för respektive WICLINE fönstersystem.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.