WICTEC 50 evo

En ren evolution inom fasadkonstruktion och fasaddesign.

WICTEC 50 evo är en vidareutveckling av WICONAs fasadsystem WICTEC, något som WICONA tidigare lanserat inom fönstersystem (WICLINE evo) och dörrsystem (WICSTYLE evo). Med den innovativa serien COLLECTION inkluderar WICTEC 50 evo fasadsystem även en helt unik design som planerare och arkitekter kan använda för att designa framtidens stadsarkitektur.

WICTEC 50 evo tillåter planerare och arkitekter att uppfylla utmaningarna i modern arkitektur på flera sätt:

 • anspråksfull estetik och unik karaktär genom flertalet profil- och färgutföranden
 • högsta prestanda för energieffektivitet
 • högsta användarkomfort genom maximalt insläpp av dagsljus och effektivt solskydd
 • harmonisk integrering av komponenter för skottskydd, inbrottsskydd och brandskydd

Producenter drar nytta av WICTEC 50 evo fasadsystem genom:

 • innovativa produktdetaljer med unika fördelar
 • hög processäkerhet
 • tidsbesparande montage
 • flexibilitet i produktionen
 • prisfördel på marknaden, vilket även avspeglas för slutkunden

Glasvikter upp till 550 kg

För att möta marknadens efterfrågan på större glaspartier i fasaden och maximala transparenta ytor, erbjuder nu WICONA ett nytt koncept för tyngre glasvikter inom WICTEC 50 evo. Systemet klarar glasvikter på upp till 550 kg - med en slimmad siktlinje på 50 mm.

Tids- och kostnadseffektiv metod för glasning

Glasning av fasader med den nya, tidseffektiva glasningsteknologin med optimerade glashållare, är en sann innovation. De tillåter linjär glasning genom punktvis infästning som besparar producenter ett helt processteg vid glasning. När glaset är infäst kan täcklocken fästas direkt.

Rakkapning förenklar bearbetningen

Rakkapning är en kostnadseffektiv lösning för att snabbt och pålitligt genomföra små- till mellanstora fasadprojekt. Metoden med rakkapning och profiler utan urklinkning skapar stor frihet för design, då komplicerad bearbetning ersätts med systemanpassade detaljer. Nya förbindningar och självtätande skruvar gör installationen enkel samtidigt som kvalitetsnivån gällande anslutning och regnmotstånd kan säkerställas.

Pålitlig lösning för bottenanslutning mot nedre bjälklag

WICONA har utvecklat en ny komponent för centralt dränage i det känsliga området vid anslutningen mot den nedre bjälklaget. Detta tillåter kontinuerlig installation av den undre horisontaltätningen, vilket exempelvis gör att täcklock elegant kan fästas in. En ny typ av formanpassad vertikal- och horisontaltätning tillåter en kontinuerlig anslutning av täcklock och/eller paneler i området för anslutning. Systemanpassade detaljer skapar dessutom säkerställda anslutningar för fasadintegrerade element såsom fönster och dörrar.

 

WICTEC 50 evo COLLECTION

Med WICTEC 50 evo COLLECTION, höjdpunkten inom WICTEC fasadutveckling, bevisar WICONA att fasader inte alltid behöver vara vinkelräta. För planerare och arkitekter öppnar detta upp för helt nya dimensioner och maximal designfrihet för framtidens städer - både interiört och exteriört.

WICTEC 50 evo COLLECTION står för:

 • Maximal designfrihet för fasader - både interiört och exteriört
 • Fasaddesignen anpassas enkelt utifrån varje unik byggnad
 • Iögonfallande exteriör tack vare fasadsystemets innovativa, visuella design
 • Möjlighet för starka kontraster eller harmonisk integrering med omgivningen

Modern stadsarkitektur bygger på attraktiva byggnadsutformningar och färgsättning. Att bygga framtidens stad innebär att sätta färg på byggnader för att framhäva dess individuella design, för att skapa en kontrast mot omgivningen eller få byggnaden att visuellt smälta in.

Förutom sex olika profilutföranden erbjuder WICTEC 50 evo COLLECTION valet att skräddarsy fasaden med tilläggskomponenter såsom:

 • Olika profilkulörer
 • Integrerat LED-ljus och olika färgsättning
 • Integrering av paneler (exempelvis trä)

Cradle to cradle (C2C) certifierad

Ansvar för miljön och ett hållbart perspektiv har länge varit viktiga element för WICONA. Precis som merparten av övriga systemprodukter från WICONA har WICTEC 50 evo mottagit C2C- certifikat på bronsnivå. Dess kriterier gäller produkten och inte hela byggnaden, vilket sätter tillverkarens ansvar i fokus.

Gallery

 

 

  

 

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.