Självförsörjande fasad


TEmotion – det intelligenta fasadkonceptet


TEmotion är ett intelligent fasadkoncept vilket innehåller fasadintegrerad teknik för många av byggnadens primära funktioner. Fasaden reagerar automatiskt på yttre och inre förändringar som ljus eller temperatur. Den vidtar nödvändiga åtgärder med utgångspunkt i lägsta energiåtgång, och optimerar därigenom energiförbrukningen för att uppnå minimal driftskostnad för byggnaden. TEmotion styr och kontrollerar genom detta koncept bade automatiskt ventilation, kylning och uppvärmning av byggnaden. Den anpassar också det integrerade solskyddet efter rådande förhållanden och förhindrar överhettning i bakomliggande rum. Med integrerad teknik för dagsljusriktning maximerar TEmotion bländfritt dagsljus för optimal ljusmiljö.

I jämförelse med traditionella fasader sparar TEmotion 40 till 50 procent av energibehovet för uppvärmning, kylning, ventilation och belysning. Genom att integrera de nämnda funktionerna i fasaden nås ett optimalt resultat. Fasadens design och integrerade funktionsteknik anpassas efter varje projekt. Via automatisk öppning av fasadelementen kan byggnaden under natten ventileras med frisk luft, vilket minskar byggnadens kylbehov markant. Aktivt utnyttjande av solenenergi är möjligt genom integration av solcellspaneler. WICONAs mångåriga och omfattande erfarenhet blir din kompetensbank under projektets alla faser.


Fördelar med TEmotion:

  • Ett integrerat system: fasad, öppningsbara element, ventilation, uppvärmning, solskydd, belysning
  • Modulkoncept: de individuella fasadelementen kan sättas samman och installeras ett och ett
  • Kostnadseffektivt: i jämförelse med vanliga fasader sparar TEmotion 40-50% av energibehovet för uppvärmning, kylning, ventilation och belysning
  • Individuella justeringar: dimensioner av de individuella komponenterna kan anpassas för att passa olika byggnader
  • Ideal för renoveringsprojekt: eftersom all byggnadsteknologi är integrerad, blir byggdimensionerna lägre för fasadytan
  • Naturlig ventilation under alla väderförhållanden
  • Väldigt bra ljudisolering, även med öppna fönster

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.