Utrymningsdörrar - Branddörrar

I paniksituationer är säkerhet och räddningsmöjligheter för människor i byggnader den viktigaste aspekten. I Europa håller man på att ta fram enhetliga standarder för utrymningsbeslag. I detta underlag har man delat in utrymningsdörrsystemen i två typer; utrymningsdörr enligt EN 179 och panikutrymning enligt EN 1125. Utrymning enligt EN 179 är tänkta för icke allmänna byggnader där personerna som vistas där, känner lokalerna och vet hur en utrymningsdörr fungerar.

Panikutrymning enligt EN 1125 ska användas i allmänna byggnader där besökarna inte nödvändigtvis är bekanta med lokalerna och heller inte kan utrymningsbeslagens funktionalitet såsom i skolor, sjukhus, köpcentra etc.

Dörrsystemen i WICSTYLE kan erbjuda ett omfattande urval av produkter med dessa funktioner, vilka också kan kombineras med andra funktioner och designalternativ.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• Dörrar godkända enligt SS-EN 179 (utrymningsbeslag) eller SS-EN 1125 (panikutrymning)
• Många alternativ i systemet ger stora möjligheter till att få ett enhetligt utseende på alla dörrar i en byggnad oavsett dess prestandakrav
• Enkel eller dubbeldörrar
• Går att kombinera med inbrottsskyddsklass RC1 och RC2
• Går även att kombinera med brandskyddsklass EI30 och EI60 i kombination med röktäthet (nationella regler måste beaktas och respekteras, se P-märkning)

WICSTYLE system för dörrar enligt SS-EN 179 (utrymningsdörrar) och enligt EN1125 (panikutrymning):
WICSTYLE 65 anslagsdörr
WICSTYLE 75 anslagsdörr
WICSTYLE classic
WICSTYLE klämfri bakkant
WICSTYLE 65N oisolerad
WICSTYLE 77FP brandskyddsdörr

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.