Skottsäkra dörrar - Skyddsavskärmning

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med skottskydd i kombination med andra funktioner.

De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på otaliga WICSTYLE profilkombinationer, endast genom att lägga till ett standardutförande av yttre skydd i aluminium.

Teknisk beskrivning:

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
• Den gällande standarden för skottskydd på fönster, SS-EN 1522, gäller i samtliga europeiska länder. De nya dörrserierna WICSTYLE 65 och WICSTYLE 75, med flertal variationsmöjligheter, har framgångsrikt testats enligt den nya standarden SS-EN1522 och klarat klasserna, FB4 S och FB4 NS
• Skottskydd kan kombineras med inbrottsskydd enligt SS-EN 1627 i klasserna RC1N, RC2N, RC2 och RC3

Möjliga kombinationer med andra WICONA produktserier mer skottskyddsklass FB4:
• Fönstersystem WICLINE 65 / WICLINE 75
• Fasadsystem WICTEC 50

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
WICSTYLE 65 / 75 Anslagsdörrar, enkel eller dubbel dörrar, inåt- eller utåtgående: FB4 S / FB4 NS

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010
Se klassifikationer på respektive WICSTYLE dörrsystem

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.