Inbrottssäkra dörrar - Säkerhetsdörrar

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner.

De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICSTYLE dörrserier, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.

Teknisk beskrivning:

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
• Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011 och 2012. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N upp till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 upp till WK3, då även testerna har ändrats

Testresultat för WICONA dörrsystem:
• De nya WICSTYLE 65 och WICSTYLE 75 serierna med flertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specificeras och implementeras utan ytterligare tester enligt denna nya standard.

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:
WICSTYLE 65 / 75 Anslagsdörrrar: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICSTYLE 65 / 75 Classic design: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICSTYLE 65N Oisolerad anslagsdörr: WK1, WK2
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010
Se klassifikationer på respektive WICSTYLE dörrsystem

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.