Dörrsystem 75mm

Med sitt 75 mm profildjup hamnar WICSTYLE 75 långt fram med avseende på värmeisolering och andra statiska egenskaper. Dess enastående tekniska prestanda och breda användningsområde gör den till en optimal dörrlösning för alla befintliga och framtida krav och önskemål, både för nya byggnader och renoveringar.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
• Enkel- och dubbeldörrar
• Inåt- och utåtgående dörrar
• Glas eller paneler med fyllningstjocklekar mellan 6 och 60 mm
• Urval av trösklar med eller utan isolersteg, finns även som tillgänglighetströskel
• Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE fönstersystem

Värmeisolering:
• Uf-värden: mellan 1.6 till 1.8 W/(m²K), utan extraisolerande tillsatsartiklar

Beslag:
• Gångjärn av typ Hahn 4
• Falsgångjärn (bandgångjärn)
• Dolda gångjärn, vid förfrågan
• Bågstorlekar (b x h): 1200 mm x 2520 mm
• Bågvikter: Synliga gångjärn, upp till 200 kg, gångjärn för skottskydd upp till 400 kg

Alternativa utföranden:
• Dubbeldörrar
• Integrerad karm för infästning i fasadsystem
• Inbrottsklassad i klass RC1 till RC3
• Skottskydd till klass FB4
• Överlappande fyllning på ena eller båda sidorna

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207): 4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208): 7A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210): C2
Luftljudisolering, Rw (C;Ctr): 43 (–2; –5) dB
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400): 7 (500.000 cykler)
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627): RC1N, RC1, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS-EN 1522): FB4 (beroende på glas)
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.