Rökskydd, 65 mm

 WICSTYLE 65N

För interiöra lösningar och/eller vid krav på brandskydd
(upp till brandskyddsklass E30)
Systemet är uppbyggt av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 65 mm. Dörren används för invändiga konstruktioner. Systemet är i utseende identisk med WCSTYLE 65 och är i kombination ett idealt val när man önskar ett homogent samspel mellan interiöra och exteriöra dörrar. Ett brett profilurval ger möjligheter till stora designvariationer samtidigt som de flesta krav på prestanda kan tillgodoses. Dörren kan enkelt byggas in i fasta partier av fönster/ fasadsystemet WICLINE 65N eller anslutas till samtliga av våra fasadssystem.

Fakta
Dörrdjup: 65 mm
Dörrbladsstorlek: 1300x2350 mm (max)
Utförande: Enkeldörr, pardörr, mötesdörr,
pendeldörr
Fals för glas & fyllningar: 3-47 mm
Design: Standard, Classic
Glaslister: Standard 18, Standard 22, Round,
Classic, Centrisk glasning

Prestanda
Inbrottskydd: Upp till klass 3 enligt SS- ENV 1627
Skottskydd: Upp till klass 4 enligt SS-EN 1522
Brandskydd: Brandskyddsklass E30 enligt
SS-EN 1363/1364/1634
Röktäthet: Enligt DIN 18095
Panik och nödutrymning: Enligt SS-EN 179/1125
Barnsäkerhet: Kan fås med klämfri bakkant
Brytskydd: Kan fås i utförande med integrerat brytskydd

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.