WICSTYLE 65ED

WICSTYLE 65ED, den energibesparande automatiska skjutdörren för kommersiella byggnader med WICSTYLE 65- profiler som grund. Automatiska skjutdörrar har korta öppnings- och stängningsintervaller som optimerad utifrån de givna förutsättningarna. Därmed kan de bibehålla maximalt med värme inne i byggnaden när de är i bruk. Men den mest betydande delen i dess energieffektiva anspråk är dock dess läge större delen av tiden, det vill säga när den är i stängt läge såsom nattetid. Under sådana perioder är WICSTYLE 65EDs egenskaper speciellt framträdande då dess täta konstruktion och låga Uf-värde markant bidrar till att hålla ner byggnadens totala energiförbrukning.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• Värmeisolering för Ud under 1,5 W/(m²K)
• Upp till 70 % mindre energiförbrukning i stängt läge
• Förbättrad täthet tack vare två tätningsnivåer i omlottutförande runt om, detta ger värden som är jämförbara med vanliga anslagsdörrar
• Idealisk för både nya byggnader och renoveringar
• Tilltalande utseende genom smala siktlinjer samt smakfullt integrerad anslutning av drivenhet
• Fyllningstjocklekar mellan 24 och 27 mm
• Enkel- eller dubbeldörrar, med eller utan sidoljus
• Enkel integration av ytterligare funktioner och beslag, såsom flerpunktslås för ökat inbrottsskydd

Värmeisolering:
• Ud-värden: under 1.5 W/(m²K)

Drivenhet / beslag:
• Enkel- eller dubbeldörr
• Fungerar som utrymningsväg
• Bågvikter: upp till 150 kg
• Bågstorlekar (b x h): 2000 mm x 3000 mm

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207): 2
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208): 5A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210): B1
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.