Klass EI90

WICSTYLE 90FP levereras som en färdig produkt och erbjuder en väldigt hög motståndskraft mot brand, upp till 90 min, både som enkel- och dubbeldörr. Lösningen finns också tillgänglig i kombination med ett fast glasparti. Dörren är främst designad för invändigt bruk och kan öppnas både inåt och utåt. I enskilda fall kan den även bli aktuell för montering i en yttervägg.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• WICSTYLE 90FP är anpassad för den tyska marknaden, för andra länder måste hänsyn tas till nationella regler
• Förmonterad branddörr, dörrar kommer redo att monteras inklusive glas
• Utförande i brandskyddsklass T90/F90
• För interiört montage, inåt- och utåtgående samt fasta partier
• Fast partier, över- och sidoljus är möjligt i många varianter
• Smala profiler ger ett smäckert utseende
• Släta dörrblad med ett profi ldjup på 100 mm
• Fritt val av ytbehandling
• Alternativa utförande är möjliga med ett stort urval av beslag


Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.